WYDANIE ONLINE

Po zmianach z września pracownik ma więcej czasu na żądanie sprostowania świadectwa (i ewentualnie potem – na pozew do sądu o jego sprostowanie). Prostując świadectwo w ramach kodeksowej procedury – musimy zniszczyć poprzednią, błędną wersję. A jeśli błędy wyjdą dopiero po latach? Lub jeśli to pracodawca je zauważy? Co wtedy? I jak oznaczyć sprostowane świadectwo? Sprawdź.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca wydał przed majem 2019 r. świadectwo pracy z imionami rodziców, to już go nie usuwa z akt – mimo że obecnie nie przetwarzamy już takich danych. Podobnie nie musi takiemu pracownikowi zamazywać imion rodziców w kwestionariuszu osobowym. Ale są też przypadki, gdy musimy zamazać imiona rodziców z dawnych kwestionariuszy. Sprawdź, kiedy mamy taki obowiązek.

czytaj więcej »

Maksymalna wysokość tzw. świadczenia urlopowego zależy od wysokości aktualnego odpisu na ZFŚS. A ponieważ ten odpis zmienił się w trakcie 2019 roku, to równocześnie wzrosło świadczenie urlopowe. W jakiej wysokości możemy je wypłacać do grudnia 2019 r.?

czytaj więcej »

W przypadku, gdy pracownik nie uzyskał prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, powinien mieć prawo do renty za okres, w którym ubiegał się o przyznanie mu tego świadczenia, a niezdolność do pracy już istniała. Tak wynika z wyroku TK z 26 września 2019 r. (sygn. akt SK 31/16). Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Muszę przygotować w październiku korektę wynagrodzenia wypłaconego 10 września 2019 r. za lipiec 2019 r. Pracownik zmarł 9 września 2019 r. Jednak dowiedzieliśmy się o tym dopiero 10 września 2019 r., kiedy już został przekazany przelew do banku. Nie było więc  możliwości wycofania przelewu. ZUS stoi na stanowisku, że środki zostały  postawione do dyspozycji pracownika już po śmierci, więc konieczna jest korekta. Jakie są tu zasady?

czytaj więcej »

Mały ZUS plus obniży składki przedsiębiorcom, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, a także poszerzy grono tych, którzy będą mogli płacić niższe składki. Takie są plany Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Jesteśmy gminną szkołą podstawową. 27 lipca br. księgowa zwolniła się za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę. Nie ogłoszono naboru na wolne stanowisko urzędnicze, lecz zawarto z dotychczasową księgową nową umowę na 3 miesiące, od 1 sierpnia do 31 października br. We wrześniu ogłoszono nabór  na wolne stanowisko, ale nikt się nie zgłosił. Dotychczasowa księgowa również nie. Jak zatrudnić księgową, skoro nikt się nie zgłasza do konkursu, a został tylko miesiąc pracy obecnej księgowej (która i tak była zatrudniona niezgodnie z procedurami)? Obecna księgowa chciałaby pracować, ale nie chce przystępować do konkursu. Czy może? Jakie grożą tu sankcje?

czytaj więcej »

wiper-pixel