WYDANIE ONLINE

Tarcza 4.0 dała nam wyraźne prawo, aby polecić pracownikowi wykorzystanie do 30 dni urlopu zaległego – bez wcześniejszych konsultacji oraz niezależnie od tego, ile czasu pozostaje do 30 września. Jak korzystać z tego uprawnienia? W jakim okresie ono przysługuje? I co jeszcze powinniśmy o nim wiedzieć? Sprawdź.

czytaj więcej »

Tzw. Tarcza 4.0 rozszerzyła możliwość przenoszenia służbowego pracowników jednostek samorządowych. Kogo to dotyczy i na jakich zasadach może się odbyć? Sprawdź.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik zwolni się bez wypowiedzenia (na mocy 55 § 1[1] kp), to takie zwolnienie jest skuteczne, choćby było wadliwe, bo pracownik nie podał na piśmie odpowiednio ważnej przyczyny. Ale czy przypadek, gdy pracownik przestał przychodzić do pracy oznacza automatycznie, że zwolnił się bez wypowiedzenia z art. 55 § 1[1] kp? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 22 października 2019 r., sygn. akt I BP 2/18.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Spółka rozważa likwidację jednego z wydziałów. Zatrudnia powyżej 50 osób, a liczba osób ewentualnie zwalnianych nie przekroczyłaby 10 % łącznej ilości zatrudnionych w firmie.Jeśli wśród pracowników likwidowanego działu byłyby osoby objęte ochroną przedemerytalną, to jakie mamy możliwości? Pozostałe działy spółki są w dość odległych lokalizacjach i pracownikom z pewnością nie opłacałoby się dojeżdżać, a ponadto gdzie indziej nie mamy takich stanowisk, jak w likwidowanym dziale.

czytaj więcej »

Pisaliśmy już o tym, że tarcza 4.0 pozwala wprowadzić przestój ekonomiczny lub antykryzysowe obniżenie etatu także w przypadku istotnego obciążenia funduszu wynagrodzeń. Ale jak liczyć takie istotne obniżenie? Sprawdź na przykładzie.

czytaj więcej »

Którzy pracodawcy mogą skorzystać z obniżenia maksymalnej kwoty odpraw i odszkodowań? Sprawdź.

czytaj więcej »

Przypominamy: 1 lipca ruszył proces wdrażania PPK przez pracodawców spoza sfery budżetowej zatrudniających co najmniej 20 osób. Sprawdź terminy, jakie się z tym wiążą.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik (urodzony w 1966 r.) był na zwolnieniu lekarskim od 8 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2020 r. (5 dni), a następnie od 26 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.  (a po tym dniu nadal ma zwolnienie – ta sama choroba). Jak ustalić okres zasiłkowy? Do kiedy pracownik może przebywać na zwolnieniu lekarskim?

czytaj więcej »

Tarcza 4.0 wprowadziła możliwość zawieszenia prowadzenie funduszu socjalnego. Ale już wcześniej mogliśmy z niego zrezygnować (choć nie dotyczy to jednostek budżetowych) lub zmniejszyć wysokość odpisu. Jak wprowadzić te możliwości?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy z przedstawicielami załogi porozumienie w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników na podstawy ustawy antykryzysowej COVID-19. Czy w związku z tym obniżenie etatu musimy wpisać pracownikom do umów o pracę wymiar czasu pracy po przepracowaniu którego należy się oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek za godziny nadliczbowe (art. 151 § 5 kp)?

czytaj więcej »

Pytanie: W połowie dwutygodniowego urlopu pracownik zadzwonił z informacją, że miał kontakt z chorym na COVID-19. Sanepid nałożył mu kwarantannę. Pracownik pyta, czy zamiast oświadczenia o kwarantannie (czyli zwolnienia lekarskiego) może pozostać do końca tygodnia na urlopie, a później do końca kwarantanny pracować zdalnie w domu. Czy jednak smusi mieć zwolnienie lekarskie?

czytaj więcej »

Pierwotnie tzw. bon turystyczny miał być bonusem dla pracowników. Ostatecznie trafi on do rodziców na podobnych zasadach, jak „500+”.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mając na uwadze art. 15zzzzzr ust. 9 i 10 specustawy COVID-19 możliwe będzie zwolnienie pracowników-rodziców przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich bądź wychowawczych, bezpłatnych trwających dłużej niż 3 miesiące?

czytaj więcej »

Tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje m.in. możliwość szybkiego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji i – dzięki temu – możliwość uniknięcia ponoszenia związanych z nią kosztów. Na jakich warunkach może się odbyć rezygnacja z zakazu? Sprawdź.

czytaj więcej »

Nadal możemy polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Ale musimy już uwzględnić sytuację pracownika np. warunki w domu. Za to możemy nakazać, aby osoba pracująca zdalnie prowadziła ewidencję czynności. Jak zastosować te zmiany? Co jeszcze innego zmieniła Tarcza 4.0 w zakresie pracy zdalnej? Sprawdź.

czytaj więcej »

Nie planujemy wprowadzenia obowiązku mierzenia temperatury ciała pracownikom jako sposobu uniknięcia rozprzestrzeniania się koronawirusa – powiadomił resort pracy. Sprawdź, o co dokładnie chodzi.

czytaj więcej »

Od końca czerwca inspektorzy pracy wykonują już swoje zadania w pełnym zakresie. Jednak muszą zachowywać specjalne procedury bezpieczeństwa, aby nie zachorować na COVID-19. Jakie są obecnie wytyczne co do kontroli?

czytaj więcej »

wiper-pixel