WYDANIE ONLINE

Wspominaliśmy już o obniżeniu etatu na podstawie tarczy antykryzysowej. Mamy jednak wiele nowych pytań z praktyki. Np. kogo obejmuje porozumienie o obniżeniu etatu, jak je przedłużyć lub skrócić itp. Są też pytania o stosowanie w praktyce obniżonego etatu w trybie antykryzysowym – np. jak wówczas ewidencjonować czas pracy, jaki przyznać urlop czy inne uprawnienia itd. Sprawdź rozwiązania i uniknij błędów.

czytaj więcej »

Załóżmy, że przez zamieszanie związane z epidemią lub z pracą zdalną jednemu pracownikowi wydano świadectwo pracy z kilkutygodniowym opóźnieniem, a inny otrzymał świadectwo z błędami. W związku z tym pracownicy zażądali odszkodowania za błędy przy wydawaniu świadectwa pracy. Czy je otrzymają? Czy fakt, że firma działała w warunkach epidemii pomoże pracodawcy „obronić się”? Sprawdź.

czytaj więcej »

Jeśli pobieramy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie nowego art. 15gg specustawy COVID i zwalniamy jednego z pracowników, ryzykujemy obowiązek zwrotu dotacji na wszystkich pracowników objętych umową.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik będzie uprawniony do otrzymania emerytury pomostowej, to w jego przypadku ochronny wiek przedemerytalny liczy się jako okres 4 lat poprzedzających osiągnięcie  wieku koniecznego do otrzymania takiej emerytury. Dlatego osoba zwolniona w tym okresie może skutecznie   żądać  przywrócenia do pracy. Więcej szczegółów podał Sąd Najwyższy w wyroku z 6 listopada 2019 r., III PK 145/18

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica chorowała powyżej 182 dni, a następnie przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym do 13 lipca 2020 r. Potem stawiła się w pracy, wiec skierowaliśmy ją na badania kontrolne. W wyniku badań lekarz orzekł, że pracownica jest zdolna do pracy ale nie może dźwigać powyżej 5 kg (co praktycznie wyklucza ją na danym stanowisku bo to pielęgniarka). Czy wobec tego można jeszcze zwolnić ją bez wypowiedzenia z art. 53 kp (bo nie odzyskała zdolności do pracy)? A jeśli nie, to czy też można wypowiedzieć jej umowę (bo generalnie jest zdolna do pracy tylko z tym ograniczeniem)?

czytaj więcej »

Tzw. Tarcza 4.0 wprowadziła pewne zmiany co zasad pobierania dofinansowania wynagrodzeń pracowników z FGŚP i od starosty (z PUP). Zmiany te mogą wpłynąć na ochronę pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Publikujemy więc zaktualizowaną tabelę dotyczącą pracowników chronionych w związku z pobieraniem przez pracodawcę dopłat do ich pensji.

czytaj więcej »

Zmniejszenie okresu delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy na podstawie powiadomienia złożonego inspekcji pracy. To jedna ze zmian, jaką przewiduje projekt nad którym pracuje Sejm

czytaj więcej »

Wdrożone w ostatnich miesiącach rozwiązania z tzw. tarcz antykryzysowych wymagają ustalenia stanu zatrudnienia w organizacji. Ustalenia te są niezbędne zarówno aby uzyskać dofinansowanie, jak również by spełnić kryteria bezzwrotności pomocy publicznej. Jak zatem ustalać liczbę osób zatrudnionych? Sprawdź na przykładzie.

czytaj więcej »

Załóżmy, że żona pracownika (matka wspólnego dziecka) pracownika ma też swoje dziecko z innym ojcem (np. z którym nie jest zamężna), który płaci alimenty. Czy kwota wolna od potrąceń będzie zwiększona czy nie? Odpowiedzi udzielił resort pracy.

czytaj więcej »

Sejm pracuje nad poselskim projektem zmiany Kodeksu pracy rozszerzającym definicję mobbingu. Za mobbing ma być uznawane także „różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika”. Organizacje pracodawców zwracają na ułomności nowelizacji.

czytaj więcej »

Wzrost płacy minimalnej jedynie o 200 zł w przyszłym roku i zamrożenie płac w budżetówce. To bardzo prawdopodobny scenariusz będący skutkiem pandemii.

czytaj więcej »

Parlament Europejski zatwierdził 8 lipca br. 3 akty prawne składające się na tzw. pakiet mobilności. Co się zmieni? I kiedy zmiany wejdą w życie? Sprawdź.

czytaj więcej »

Przypominamy, że w sierpniu mamy święto przypadające w sobotę. A zatem wymiar czasu pracy jest niższy o 1 dzień (8 godzin).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy ośrodka pomocy społecznej czasami dyżurują w domu „pod telefonem”. Zdarza się, że także zabierają telefony na weekend, dyżurując w sobotę lub niedzielę. W związku z tym mam pytania:1. Czy za dyżur pod telefonem w domu należy się w ogóle jakaś rekompensata?2. Czy za zadzwonienie lub odebranie telefonu, załatwienie sprawy przez telefon w czasie dyżuru w domu należy się jakaś rekompensata?3. Czy zasady są jednakowe dla dyżurów domowych pod telefonem w domu: w dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta?

czytaj więcej »

Pytanie: Chodzi o papierowe listy obecności. Dotychczas po wpłynięciu list obecności do kadr uzupełnialiśmy je o kody nieobecności, gdyż ułatwiało to tworzenie kart pracy. Czy jest to dopuszczalne? A poza tym, gdzie powinno się przechowywać zbiorcze listy obecności i jak długo?

czytaj więcej »

wiper-pixel