WYDANIE ONLINE

Od niedawna docierają do kadr nowe dokumenty: związane z PPK, pracą zdalną, czy kwarantanną. Czy należy przechowywać je w aktach osobowych? Wiele wątpliwości dotyczy też przechowywania różnych dokumentów w kontekście ochrony danych osobowych. Sprawdź zatem, co przechowujemy w aktach – i czego tam nie umieszczamy.

czytaj więcej »

Pracownik nie ma kwarantanny ani izolacji i nie robi testu. Ale twierdzi, że miał kontakt z zakażonym, więc zostaje w domu. To pracodawca decyduje, czy i na jakiej podstawie uzna taką nieobecność pracownika za usprawiedliwioną i płatną. Tak wynika z nowego stanowiska resortu pracy. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Trenerka fitness nie otrzymała od ZUS świadczenia postojowego. Nie spełniała ona bowiem warunku, zgodnie z którym spadek przychodów w momencie składania wniosku ma wynosić co najmniej 15% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jednak 2 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie zmienił decyzję ZUS (sygn. akt IV U 1195/2). Co to oznacza dla przedsiębiorców? Sprawdź.

czytaj więcej »

Czy można wykonywać pracę na izolacji? Czy można wziąć urlop w czasie kwarantanny? Sprawdź.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcielibyśmy wypowiedzieć umowę pracownikowi „zdalnemu” – ale bez wzywania go do zakładu. Czy można go zwolnić mailem albo wysyłając mailem skan pisma wypowiadającego?

czytaj więcej »

Pytanie:  Firma jest w trakcie zwolnień grupowych, mamy zatrudnionego pracownika który jest radnym powiatowym. Czy możemy zwolnić go w ramach zwolnień grupowych w związku z likwidacją jego stanowiska? Czy musimy konsultować, informować jego zwolnienie z radą powiatu?

czytaj więcej »

Pracownik choruje po wyczerpaniu okresów ochronnych z art. 53 kp – więc zwalniamy go bez wypowiedzenia z tego artykułu. Jeśli jednak w ciągu 6 miesięcy od dnia zwolnienia odzyska zdolność do pracy, musimy go ponownie zatrudnić – w miarę możliwości (czyli np. gdy akurat prowadzimy rekrutację). Jeśli jednak w tym czasie zatrudniamy pracownika na innych warunkach albo na inny rodzaj umowy? Czy powinniśmy mimo to negocjować zatrudnienie? Odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z 23 stycznia 2020 r., II PK 148/18.

czytaj więcej »

Od stycznia 2021 r. jednostki sektora finansów publicznych muszą tworzyć PPK. Czy jednak mogą zawrzeć umowę jeszcze w 2020 r.? I co im to daje? Rozstrzygnął to niedawno Polski Fundusz Rozwoju.

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach upominków świątecznych chcemy kupić pracownikom karty przedpłacone (ze środków obrotowych). Czy ich wartość podlega składkom ZUS, podatkowi PIT i wpłatom na PPK? A gdybyśmy sfinansowali je z ZFŚS?

czytaj więcej »

Nawet 45.000 zł grzywny grozi pracodawcy w związku z nielegalnym zatrudnieniem lub zaniżaniem wysokości wynagrodzenia wypłacanego pracownikom będącym dłużnikami alimentacyjnymi. Tak wynika ze zmienionych przepisów Kodeksu pracy. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Podniesienie stawki minimalnego wynagrodzenia od 2021 r. oznacza, że więcej osób będzie mogło obniżyć wpłatę podstawową. Jednocześnie na rachunki osób najmniej zarabiających firmy wpłacą wyższe kwoty. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Odpowiadaliśmy już na pytania dotyczące wprowadzania PPK. Czas na kolejne odpowiedzi – tym razem dotyczące funkcjonowanie PPK w praktyce. Sprawdź, co może powodować wątpliwości – i jak je rozstrzygnąć.

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 31 lipca 2020 r. pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 150% wynagrodzenia - po 30 latach pracy. Nagroda została mu wypłacona. W październiku 2020 r. pracownik przedłożył dokumentację z prośbą o zaliczenie do stażu pracę w gospodarstwie rodziców tj. 6 lat i 1miesiąc. (200% wynagrodzenia po 35 latach pracy). Czy w takiej sytuacji należy wypłacić tylko różnicę pomiędzy nagrodą za 30 lat a nagrodą za 35 lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wykonuje pracę zdalną. Czy należy inaczej odnotować taką pracę w ewidencji czasu pracy? Czy na liście obecności po przyjściu do zakładu pracownik ma uzupełnić podpisy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy wypracował nadgodziny w ostatnim kwartale roku. Jako ich rekompensatę wybrał odbiór czasu wolnego. Czy może wyrazić wolę wybrania nadgodzin w połączeniu z urlopem wypoczynkowym w nowym roku, czy też nadgodziny powinny zostać rozliczone do końca danego roku kalendarzowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy zasadniczo pracują od poniedziałku do piątku po 8 godzin, a w soboty 6 godzin. Za pracę w sobotę pracownicy odbierają dzień wolny w tygodniu. Po zakończeniu miesiąca mają niedopracowane godziny wynikające z normy tygodniowej. W grudniu przez 2 tygodnie wydłużymy czas pracy (9 godzin dziennie). Czy wobec tego nadgodziny, które powstaną możemy rozliczyć z „niedopracowanymi” godzinami (np. w sytuacji, gdy pracownik w sobotę pracuje 6 godzin, a w tygodniu odbiera dzień wolny – 8 godzin)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała od 1 stycznia 2020 r. do 24 maja 2020 r. na urlopie rodzicielskim. Następnie od 25 maja 2020 r. do 22 lipca 2020 r. na urlopie wypoczynkowym (zaległym i bieżącym). Potem wystąpiła z wnioskiem o urlop wychowawczy w okresie od 23 lipca 2020 do 7 marca 2021 r. Ile przysługuje jej urlopu wypoczynkowego za 2020 rok, a ile za 2021 rok przy wymiarze 26 dni urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik będący na stanowisku urzędniczym naszej jednostki budżetowej złożył wniosek o przeniesienie do innej jednostki (chcąc skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych). Czy można wypłacić temu odchodzącemu pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy pracownicę, której umowa o pracę na czas określony zakończy się w 5 miesiącu ciąży. Czy możemy z nią podpisać kolejna umowę – tym razem już na czas nieokreślony, ale z zmniejszoną stawką miesięczną?

czytaj więcej »

wiper-pixel