WYDANIE BIEŻĄCE

Nie ma obecnie formalnego obowiązku, aby wprowadzić regulamin pracy zdalnej w firmie. Jednak jego wprowadzenie może to bardzo usprawnić funkcjonowanie zakładu. Przedstawiamy przykładowy regulamin wraz z komentarzami i załącznikami. Zastosuj gotowy wzór.

czytaj więcej »

Czy można przez jakąś część okresu kwarantanny lub izolacji pracować zdalnie – a przez inną – pobierać „chorobowe”? Na ten temat wypowiedział się niedawno resort pracy.

czytaj więcej »

Od 8 grudnia obowiązuje zasada zwalniająca z podatku finansowanie pracownikom szczepień przeciwko grypie – i to z mocą wsteczną tzw. chodzi o szczepienia w okresie od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii. Ale co w przypadku, gdy np. w miesiącach marzec-listopad 2020 r. pracodawca lub zleceniodawca pobrał już zaliczkę na podatek od takiego świadczenia?

czytaj więcej »

Pisaliśmy już o zasiłkach w kontekście epidemii. Ale wciąż pojawiają się nowe wątpliwości. Sprawdź odpowiedzi na kolejne pytania.

czytaj więcej »

W grudniu została przyjęta kolejna tarcza antykryzysowa, skierowana tym razem głównie do branż, które najbardziej ucierpiały wskutek pandemii. Sprawdź co się zmieniło i kto na tym skorzysta.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Osoba, która była u nas zatrudniona w latach 1979 - 1982 roku złożyła wniosek o kopię świadectwa pracy. W archiwum znalazłam jej teczkę osobową, w której nie ma świadectwa pracy Są jedynie 3 umowy o prace na czas określony, jednakże nie ma na nich informacji o wysokości etatu. Mamy też dokumentację płacową, lecz jest ona bardzo uboga. Jak wystawić świadectwo pracy? Na jakim druku i z jaką datą? Co z brakującymi danymi? Czy podać obecną czy dawną nazwę pracodawcy?

czytaj więcej »

Zmienione w grudniu przepisy o cudzoziemcach wprowadziły szereg ułatwień w zatrudnianiu osób przybywających do Polski. Wiążą się one z sytuacją na Białorusi oraz pandemią. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że wszyscy pracownicy (i inni uprawnieni – np. zleceniobiorcy obowiązkowo oskładkowani) zrezygnują z oszczędzania w ramach PPK. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zatrudniający? Jakie ma obowiązki? Sprawdź.

czytaj więcej »

Pracodawcy zastanawiają się kiedy zapisać do PPK osoby, które swoje 55. urodziny będą obchodzić w roku w którym są zapisywani do PPK. Dylemat ten dotyczy zarówno pracodawców, którzy tworzą PPK w 2021 roku, jak i pozostałych (bo np. zatrudniają osobę, która niedługo skończy 55 lat). Sprawdź na przykładach, jak to rozstrzygnąć.

czytaj więcej »

Pracodawcom wprowadzającym i stosującym PPK zdarzają się różne błędy i zaniedbania. Niektóre wiążą się z terminami wprowadzania PPK, inne – z dokumentacją lub zniechęcaniem do PPK, a jeszcze inne z funkcjonowaniem PPK np. z wpłatami. Za wiele z nich grożą surowe kary. Sprawdź, jak ich uniknąć.

czytaj więcej »

Czy pracodawca może ustalić dla różnych grup pracowników rożne godziny rozpoczynania niedzieli i święta oraz porę nocną? Sprawdź, jakie zdanie na ten temat wyraził niedawno resort pracy.

czytaj więcej »

W systemie zadaniowym trudniej jest pracownikowi wykazać, że miał nadgodziny. Ale nie jest to wykluczone. Skoro jednak ewidencja w tym systemie jest uproszczona, to na podstawie czego zaliczamy pracownikowi „zadaniowemu” pracę nadliczbową? Przepisy tego nie rozstrzygają, jednak resort pracy zajął niedawno stanowisko w tej sprawie. Sprawdź, jakie.

czytaj więcej »

W ewidencji czasu pracy powinniśmy wskazać rodzaj nieobecności – a więc także wyróżnić przebywanie pracownika na kwarantannie lub izolacji. A jeśli w czasie przebywania na nich pracownik wykonuje pracę? Jak to zaewidencjonować? Sprawdź.

czytaj więcej »

Pytanie: Sporządzamy plan urlopów na 2021 rok. Czy planujemy w nim odbiór urlopu zaległego za 2020 rok? Także tego, którego udzielimy przymusowo na podstawie tarczy antykryzysowej? Czy zanim udzielimy go przymusowo, musimy skonsultować jego udzielenie z pracownikiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica od 28 maja 2019 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a następnie od 26 listopada 2019 r. do 19 listopada 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy podstawą naliczenia ekwiwalentu za urlop w listopadzie 2019 r. jest stawka minimalna za 2020 r., czyli 2600 zł czy jednak za 2019 r., czyli 2250 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest aktualnie w trakcie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia i wykorzystuje urlop wypoczynkowy. Urodziło mu się dziecko i złożył podanie o urlop okolicznościowy (2 dni) i ojcowski (2 tygodnie). Wiem, że urlop ojcowski mu przysługuje i przerywa urlop wypoczynkowy. Co jednak z urlopem okolicznościowym?

czytaj więcej »

Osoby zgłaszające naruszenia przepisów w zakładzie otrzymają specjalną ochronę. Zaś pracodawcom zatrudniającym co najmniej 50 osób dojdą nowe obowiązki (np. przygotowanie kanałów zgłoszeń naruszeń, opracowanie procedur, prowadzenie rejestru zgłoszeń). Tak wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2019 r. (2019/1937), którą Polska musi wdrożyć jeszcze w 2021 roku. Przygotuj się już wcześniej na nowe obowiązki.

czytaj więcej »

Obecnie – dzięki tarczy antykryzysowej – nie musimy kierować pracowników na badania okresowe. Okres tego zawieszenia został znacznie przedłużony. Oprócz tego, jeśli pracownik ma aktualne badania z poprzedniego miejsca pracy, w wielu przypadkach można nie zlecać mu badań wstępnych – nawet jeśli przerwa od poprzedniego zatrudnienia przekracza 30 dni.

czytaj więcej »

wiper-pixel