WYDANIE ONLINE

Wraz ze zmianą sposobu liczenia czasu pracy zmienił się nieco także sposób liczenia dodatku nocnego. Przy okazji tej zmiany rozwiewamy także inne wątpliwości z praktyki dotyczące pracy nocnej.

czytaj więcej »

Nie tylko brak wypłaty, ale nawet spóźnienie się z wypłatą (czy zaniżona wypłata) może stanowić ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Ze wszystkimi tego konsekwencjami.

czytaj więcej »

Nieraz pracownik wracający z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego zastaje na swoim stanowisku np. zmienione wynagrodzenie, system pracy, a nawet… może wcale już nie być jego stanowiska. Nie jest to zabronione, ale pracodawca ma kilka obowiązków.

czytaj więcej »

Wypowiadając umowę o prace na czas nieokreślony trzeba podać przyczynę wypowiedzenia. Musi ona być rzeczywista i konkretna, ale także w miarę aktualna. Co to oznacza - podpowiada Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Wydłużenie okresów rozliczeniowych, ruchomy czas pracy, roczny urlop macierzyński i brak ZUS na tzw. umowy śmieciowe – to pomysły premiera na 2013 r. z tzw. drugiego exposé, wygłoszonego 12 października br.

czytaj więcej »

Nowy wyrok ETS w sprawie pracowników delegowanych, zwalnianie z powodu prawa do emerytury, kontrola PFRON w miejscu pracy, zmiany dotyczące świadectw pracy, ZFŚS nauczycieli, zmiany w ustawie o PIT

czytaj więcej »

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przewidzieć możliwość odstąpienia od zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, wskazując okres, w jakim można tego dokonać.

czytaj więcej »

Likwidację górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewiduje projekt zmian w przepisach emerytalnych, nad którym trwają prace w Sejmie.

czytaj więcej »

Nie można wyciągać konsekwencji wobec pracownika, który bierze udział w nielegalnym strajku, jeśli ma on przekonanie, że strajk jest legalny.

czytaj więcej »

Wiadomo już, że pensja pracowników zatrudnionych na pełen etat nie będzie mogła być niższa niż 1.600 zł brutto, a w pierwszym roku pracy nie mniej niż 1.280 zł, czyli 80% z kwoty 1.600 zł.

czytaj więcej »

Jeśli mienie powierzone pracownikowi zostało skradzione, pracownik odpowie za to tylko wówczas, jeśli w jakikolwiek sposób zawinił

czytaj więcej »

Jeśli święto przypada w dniu wolnym, pracownikom trzeba jednak udzielić dodatkowego dnia wolnego w innym terminie – zdecydował 2 października Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej »

Długość okresu wypowiedzenia bezterminowych umów o pracę zależy od tzw. stażu zakładowego. Wliczamy do niego każde zatrudnienie w zakładzie, także okres po wręczeniu wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Kodeks pracy normuje wysokość odszkodowania za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia i uzależnia tę wysokość od wynagrodzenia otrzymywanego realnie, a nie od wynagrodzenia urlopowego.

czytaj więcej »

Nawet jeśli pracodawca przyzna pracownikowi dodatkowe świadczenia z tytułu delegacji, np. specjalny dodatek za pracę zagraniczną, i tak musi zapłacić mu dietę.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica pracowała  na stanowisku operatora linii formowania. Po badaniach kontrolnych okazało się, że jest niezdolna do pracy na tym stanowisku (może natomiast pracować na innym stanowisku). Czy możemy wypowiedzieć jej warunki pracy zmieniając stanowisko  i jednocześnie obniżyć radykalnie wynagrodzenie? Czy jeśli pracownica odrzuci nowe warunki, trzeba będzie zapłacić odprawę?

czytaj więcej »

Wypowiedzenie zostało wręczone, a do daty jego upływu jeszcze daleko… Są jednak aż 4 sposoby na to, aby przyspieszyć rozstanie z pracownikiem. Każdy z nich ma swoje zalety i ograniczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie zostanie zmieniony regulamin wynagradzania na niekorzyść pracowników za zgodą związków zawodowych. Czy wypowiadając pracownikom w tej zmienionej części warunki pracy i płacy można to również uczynić w stosunku do pracowników, którzy posiadają szczególną ochronę, np. kobiet w ciąży, w trakcie urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, związkowców oraz pracowników, którym brakuje  nie więcej niż 4 lata do emerytury?

czytaj więcej »

Uzyskaliśmy informację, że ZUS nakazuje jednak zgłaszać studenta-zleceniobiorcę do ubezpieczeń od razu po obronie pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Od którego miesiąca przysługuje zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy za pracownicę urodzoną 20.08.1957 r.? Czy zwolnienie przysługuje od sierpnia czy od września 2012?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym zakładzie na początku roku każdy z pracowników planuje urlop wypoczynkowy, który zostaje zaakceptowany przez kierownika zakładu. Osoba wypełniająca karty urlopowe przekazuje je kierownikowi do podpisania z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednak kierownik zatrzymuje je i oddaje dopiero na dzień przed urlopem. W jakim czasie pracownik powinien otrzymać kartę urlopową?

czytaj więcej »

wiper-pixel