WYDANIE ONLINE

Pracownik jest „po godzinach pracy” i może robić co chce, ale jak klient czy pracodawca zadzwoni ma obowiązek odebrać telefon. Niedawny wyrok SN nie pozostawia wątpliwości – to jest dyżur. Legalny, ale obwarowany kilkoma ograniczeniami.

czytaj więcej »

Zapisy regulaminu ZFŚS nie mogą wykluczać przyznawania świadczeń z ZFŚS dla emerytów – byłych pracowników zakładu. To ostatnia chwila na ewentualną zmianę wadliwych regulacji przed wypłatą prezentów świątecznych z ZFŚS.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma umowę o na czas nieokreślony na dane stanowisko pracy. Chcemy go przenieść na 12 miesięcy na tymczasowe stanowisko (z innym wynagrodzeniem), które po tym czasie zostanie zlikwidowane. Czy możemy sporządzić tylko 1 aneks do umowy, który zakłada zmianę stanowiska i powrót do starych warunków po tych 12 miesiącach? Czy też po tym okresie jednak wymagany będzie kolejny aneks?

czytaj więcej »

Odprawa pośmiertna, zwolnienie na szczepienie dziecka, niższe chorobowe mundurowych,  zatrudnianie cudzoziemców, zwolnienie dla tłumacza sądowego

czytaj więcej »

W 2013 roku więcej  pracowników sfery budżetowej otrzyma dodatkowe wynagrodzenie roczne.   

czytaj więcej »

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy może wręczyć wyłącznie pracodawca. Wszelkie pisma, które by wskazywały, że pracownik zmienia jednostronnie warunki można traktować jako nieważne.

czytaj więcej »

Nie można uznać, że pracownik w jednym momencie wykonuje faktycznie pracę na rzecz dwóch odrębnych podmiotów.

czytaj więcej »

Wystawiając odpis czy korektę świadectwa musimy podać nową datę i odpowiednio je oznaczyć. Ale jednak odzwierciedlamy w nich stary stan faktyczny. Powinniśmy  świadectwo przepisać a nie kserować – choć praktyka ZUS bywa różna.

czytaj więcej »

Jeśli były pracownik zaczął działać na rzecz konkurencji można mu po prostu przestać płacić odszkodowanie – bez wypowiadania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica po rocznym pobycie na świadczeniu rehabilitacyjnym idzie na rentę od 1 grudnia 2012 r. Czy powinniśmy wypłacić jej odprawę rentową? Dnia 17 grudnia 2012 r. nabyłaby prawo do nagrody jubileuszowej za 15 lat pracy. Czy powinniśmy wypłacić jej tę nagrodę pomimo, że od 17 dni nie będzie już naszym pracownikiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy mają stałą stawkę miesięczną, płatną 25 dnia danego miesiąca. Kiedy trzeba wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny i pracę w nocy, które miały miejsce 30 i 31 lipca?  Czy należy skorygować listę płac za lipiec czy może być sporządzona nowa lista za nadgodziny? Czy do naliczenia dodatku nocnego stosujemy stawkę za miesiąc lipiec, bez względu na termin wypłaty?

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca stosuje dyskryminujące kryterium doboru do zwolnień (wiek emerytalny), pracownik może żądać odszkodowania. Nie otrzyma go jednak, jeśli już wcześniej próbował odwoływać się od wypowiedzenia, ale przegapił termin i sąd oddalił powództwo. Poprzedni wyrok jest bowiem wiążący.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał polecenie udania się w delegację do innej miejscowości. Chciałby podróżować prywatnym samochodem, z tym, że stanowi on własność innej osoby. Czy może i jak wówczas wygląda kwestia rozliczeń?

czytaj więcej »

Po zapowiedzi premiera, że ma być dopuszczony aż 12-miesięczny okresy rozliczeniowy, wzrosło zainteresowanie długimi okresami rozliczeniowymi. Fakt, pozwalają elastyczniej planować pracę, dają więcej czasu na odbiór nadgodzin, czy dni wolnych. Ale nie wszystko „załatwimy” długim okresem rozliczeniowym…

czytaj więcej »

Spółka nie może dwa razy zaliczyć do kosztów podatkowych tych samych wydatków. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

czytaj więcej »

W przyszłym roku w ramach 50-proc. kosztów uzyskania przychodu twórcy będą mogli odliczyć 42 tys. 764 zł .  Teraz mogą to robić bez żadnych ograniczeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Lekarz pracuje od poniedziałku do środy w godzinach od 8:20 do 12:00 oraz w czwartki i piątki od 15:00 do 19:00 W sobotę wyjątkowo wezwano go do pracy w godzinach 8:00 – 13:00. Dzień wolny ma odebrać w czwartek. Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy w dobie piątkowej? Czy mam dodać pracę w piątek i pracę w sobotę, bo jest w tej samej dobie? Jako niepełnoetatowiec w umowie o pracę ma zapisane, że po 7:00 godzinie pracy dziennie, będzie miał płacone jak za godziny nadliczbowe.

czytaj więcej »

Zanim pracownik rozpocznie aplikację np. radcowską, powinien uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Inaczej ryzykuje utratę jego zaufania i wypowiedzenie umowy. Zwłaszcza w niektórych zawodach…

czytaj więcej »

Aby ekwiwalent za  pranie odzieży  roboczej był zwolniony  z PIT musi  być wypłacony  w wysokości  faktycznie poniesionych przez pracownika wydatków.

czytaj więcej »

Pracodawcy zyskają dostęp do interpretacji dotyczących ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. Będą one publikowane w Biuletynach Informacji Publicznej urzędów.

czytaj więcej »

Urlop rodzicielski będzie można brać na raty. Każda część urlopu musi trwać jednak co najmniej 8 tygodni.

czytaj więcej »

Niekiedy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę za przewinienia, które ten popełnił w życiu prywatnym. Zwłaszcza w służbie cywilnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel