WYDANIE ONLINE

Tak zwana ustawa o zwolnieniach grupowych nie daje osobie na dodatkowym urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim tak silnej ochrony jak w przypadku urlopu macierzyńskiego. Ale Ministerstwo Pracy uznało, że taka ochrona mimo wszystko się należy.

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie mamy miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik został wezwany do pracy w wolną sobotę 8 lutego. W zamian zaproponowaliśmy mu dzień wolny w lutym. Pracownik jednak odmówił. Upiera się bowiem przy tym, aby dzień wolny odebrać w Wielki Piątek albo byśmy nie oddawali mu dnia wolnego, tylko zapłacili za tę sobotę wynagrodzenie i dodatek. Co w takiej sytuacji zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy segregacji dokumentów teczki teczce osobowej liczy się data przyniesienia dokumentu do pracodawcy czy też data wydania dokumentu? Na przykład ukończono szkołę w 2013 roku, a doniesiono dokument dopiero w 2014 roku. Jak ten dokument włożyć, jeżeli już mam wpięte inne dokumenty? W jaką część akt wpinać karty referencyjne z urzędu pracy, tzw. skierowania (w część A czy B)?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2013 roku nastąpiła zmiana przepisów o trzynastkach – urlopy macierzyńskie i rodzicielskie nie pozbawiają już tego świadczenia. Ale rozumiem, że okres choroby nadal się nie wlicza? Czy nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony, który w trakcie 2013 roku przez 7 miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim, będzie miał prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności należy się dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni, jeśli pracodawca nie korzysta z dofinansowania do wynagrodzenia na tego pracownika?

czytaj więcej »

Jeśli w umowie cywilnoprawnej dominują cechy stosunku pracy, może zostać uznana za umowę o pracę. A jeśli cechy zatrudnienia pracowniczego są, ale wyraźnie nie przeważają? Wtedy umowa zlecenia ma duże szanse obronić się. Tak wynika z wyroku SN z 10 stycznia 2014 r., sygn. akt III PK 44/13.

czytaj więcej »

Pracodawca, który zatrudni młodą osobę bez pracy zarejestrowaną w urzędzie pracy, otrzyma oprócz dopłat także refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Takie rozwiązanie zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nad którym trwają prace w Sejmie.

czytaj więcej »

Zasady rekompensowania nadgodzin pracowników samorządowych są zgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 21 stycznia 2014 r. (sygn. akt P 26/12).

czytaj więcej »

Przeniesienie urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie jest dokonywane na podstawie przepisów szczególnych. Wynika z tego m.in., że pracownik nie może odwołać się od takiego przeniesienia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r., I PK 143/13.

czytaj więcej »

Zanim pracownik niezdolny do dotychczasowej pracy otrzyma nowe stanowisko, należy mu wypłacać wynagrodzenie przestojowe. Pod warunkiem jednak, że był w gotowości do świadczenia pracy. Tak wynika z wyroku SN z 7 stycznia 2014 r., sygn. akt I PK 150/13.

czytaj więcej »

W przypadku gdy inspektor pracy uzna, że umowa cywilnoprawna jest wykonywana na warunkach pracowniczych, może co najwyżej nałożyć mandat i skierować do sądu wniosek o ustalenie istnienia stosunku pracy. Nie wolno mu natomiast samemu zmienić umowy. Projekt przyznający mu takie uprawnienie właśnie został odrzucony przez komisje sejmowe.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt K 51/12) uznał obecne zasady wygaszania mandatu za zgodne z konstytucją.

czytaj więcej »

Zdaniem „Solidarności", zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone 23 sierpnia 2013 r. są niezgodne z europejskimi przepisami

czytaj więcej »

Praca zmianowa czy niedawno wprowadzony ruchomy czas pracy nie występują samodzielnie. Trzeba je zawsze łączyć z jakimś systemem czasu pracy, np. podstawowym lub równoważnym.

czytaj więcej »

Umowy cywilnoprawne oraz terminowe będą szczególnym przedmiotem zainteresowania PIP w tym roku. To jeden z wniosków, jakie można wyciągnąć z tegorocznego planu działania inspekcji pracy. 

czytaj więcej »

Pracownik, któremu prawidłowo powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się, ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy domniemanej. Aby więc uwolnić się od odpowiedzialności, musi udowodnić, że szkoda w tym mieniu powstała wyłącznie z przyczyn od niego niezależnych. Tak wynika z wyroku SN z 3 grudnia 2013 r., I PK 140/13.

czytaj więcej »

wiper-pixel