WYDANIE ONLINE

Nowe rozporządzenie delegacyjne wyeliminowało kilka niedogodności dla rozliczających przejazdy w podróży służbowej. Przykładowo obecnie pracownik, który zgubił bilet może otrzymać zwrot wydatków na podstawie oświadczenia, a przed zmianą przepisów było to dyskusyjne.

czytaj więcej »

Utworzenie zespołu szkół nie może być przyczyną natychmiastowego odwołania dyrektora szkoły, która ma wejść w skład tego zespołu. Taki jest wniosek z wyroku Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt: II PK 284/12).

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy przekonuje się do pomysłu związkowców w sprawie oskładkowania umów cywilnoprawnych. Tymczasem inspekcja pracy już rozpoczęła zapowiedzianą walkę z nadużywaniem tych umów.

czytaj więcej »

Przepisy krajowe nie mogą nakazać sporządzania umów o pracę o charakterze transgranicznym wyłącznie w języku urzędowym. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu z 16 kwietnia 2013 r. (sprawa Anton Las przeciwko PSA Antwerp NV, sygn. akt: C 202/11).

czytaj więcej »

Pracodawca otrzyma dofinansowanie do pensji pracownika, który nie wykonywał pracy z powodu przestoju ekonomicznego. W zamian nie będzie mógł go jednak zwolnić. Tak wynika z rządowego projektu tzw. drugiej ustawy antykryzysowej.

czytaj więcej »

Sejm pracuje nad projektem, który nakazuje wliczać urlop macierzyński do okresów, od których zależy prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej.

czytaj więcej »

Jednostka publiczna otrzymuje zadania zamykanego urzędu, ale jednocześnie ma wystarczające zasoby kadrowe do ich wykonywania. W takim przypadku nie dochodzi do przejścia zakładu. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów podjętej 28 marca 2013 r. (sygn. akt: III PZP 1/13).

czytaj więcej »

Błędne ustalenie momentu rozpoczęcia dnia wolnego (w przypadku pracy w systemie zmianowym) nie musi to jeszcze oznaczać pracy w nadgodzinach, a pracownicy nie mają z tego tytułu roszczeń do pracodawcy. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt: II PK 282/12).

czytaj więcej »

Pracodawca będzie mógł planować podwładnym pracę codziennie o innej porze.  Tak wynika z poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu pracy, nad którym pracuje Sejm.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca ma placówki w kilku miejscowościach. Z powodu kryzysu musiał zlikwidować jedną z nich, zwalniając zatrudnionych tam pracowników. Problem w tym, że jedna z pracownic jest w wieku przedemerytalnym. Czy można wypowiedzieć jej  umowę o pracę? Pracownica nie chce pracować w innej placówce – w innej miejscowości. Dodam, że obecnie cała firma  zatrudnia na umowę o pracę 18 osób.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma chcąc zapewnić pracownikom dłuższy weekend majowy, zwolniła ich z obowiązku pracy 2 maja. W  zamian poleciła jednak pracę w sobotę 13 kwietnia. Pracownik przyszedł do pracy 13 kwietnia. Jednak potem zachorował i jego zwolnienie lekarskie obejmuje także 2 maja. Czy oznacza to, że trzeba mu oddać dzień wolny za 13 kwietnia w innym terminie? A może można za niego zapłacić i nie oddawać dnia wolnego?

czytaj więcej »

Świadectwa pracy (także te zbiorcze, za umowy terminowe) można wydawać tylko po umowach zakończonych. Jeśli więc strony zawrą np. umowę na czas określony, a potem przekształcą ją w bezterminową, pracodawca nie będzie musiał wydawać zbiorczego świadectwa po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej umowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki okres wypowiedzenia wpisać w informacji o warunkach zatrudnienia, gdy pracownik po umowie na okres próbny  ma mieć umowę na czas określony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r.?

czytaj więcej »

Pracodawcy rzucili się do wydawania świadectw za dawne umowy terminowe. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli ktoś miał tego typu umowy przed 21 marca 2011 r., nie musi wydawać za nie zbiorczych świadectw.

czytaj więcej »

wiper-pixel