WYDANIE ONLINE

Inspekcja pracy intensywnie kontroluje w tym roku umowy cywilnoprawne. Jeśli jednak pracodawca stosuje je legalnie, nie ma się czego bać. Najważniejsze, żeby unikać tzw. podporządkowania pracowniczego. Na papierze i w praktyce.

czytaj więcej »

Nowe uprawnienie obejmie także rodziców-funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy i nauczycieli.

czytaj więcej »

Zaświadczenie z badań wykonanych w poprzednim zakładzie będzie ważne także po ustaniu stosunku pracy. Tak wynika z założeń do nowej ustawy deregulacyjnej, które rząd przyjął 23 kwietnia 2013 r.

czytaj więcej »

Sejmowa podkomisja ds. nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego przegłosowała zmiany dotyczące czasu pracy. Odrzuciła rewolucyjny projekt poselski. Przypomnijmy: zakładał on m.in. obniżenie dodatków za godziny nadliczbowe, czy możliwość rekompensowania pracy w sobotę wynagrodzeniem z dodatkiem zamiast oddawania dnia wolnego (pisaliśmy o tym w kwietniu).

czytaj więcej »

Do 6 miesięcy pracy niezbędnych do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy wliczać także urlopy macierzyńskie oraz urlop ojcowski.

czytaj więcej »

Obecnie sędziowie sądów powszechnych nie mają określonych w przepisach maksymalnych norm czasu pracy. Jeden z sędziów złożył więc skargę konstytucyjną kwestionującą taki stan rzeczy. Podważył on konstytucyjność art. 83 ustawy z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013, poz. 427 ze zm.). Przepis ten przewiduje, że czas pracy sędziego sądu powszechnego określony jest wymiarem jego zadań.

czytaj więcej »

Pracownikowi nie przysługuje odprawa emerytalna, jeżeli w dniu rozwiązania stosunku pracy nie spełnił warunków uprawniających do emerytury. Tak wynika z wyroku SN z 26 marca 2013 r., III PK 42/12.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) postuluje zmianę zasad rekompensaty godzin nadliczbowych pracowników służby cywilnej służby zagranicznej oraz pracowników samorządowych. 9 kwietnia 2013 r. skierował w tej sprawie wystąpienie do premiera (sygn. RPO-543340-III/06/JP).

czytaj więcej »

W sporach sądowych o świadczenia ZUS stawki opłat na rzecz radcy prawnego są niższe. Ale w sprawie między pracodawcą a ZUS o zaległe składki, pracodawca w razie przegranej może być obciążony bardzo wysokimi kosztami.

czytaj więcej »

Przepisy wewnątrzzakładowe mogą przyznawać pracownikom specjalną odprawę w związku z naruszeniem gwarancji zatrudnienia. Jeśli jednak zwolniony pracownik zostanie przywrócony do pracy przez sąd (na swoje żądanie), roszczenie o odprawę staje się bezprzedmiotowe. Takie wnioski wynikają z wyroku SN z 15 kwietnia 2013 r., I PK 271/12.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracownik jest zatrudniony w szkodliwych warunkach, które powodują u niego uszczerbek na zdrowiu, ale fakt ten wychodzi na jaw dopiero po wielu latach. Wówczas często okazuje się, że roszczenie o naprawienie szkody, jakie pracownik ma w związku z tym wobec pracodawcy, już się przedawniło.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica starostwa skorzystała z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu zamiast urlopu wychowawczego. Wkrótce zaszła jednak w ciążę i poszła na zwolnienie lekarskie. Chcemy zatrudnić na jej miejsce osobę na zastępstwo. Czy zastępca ma pracować na pełny etat czy na 1/2 etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeśli inspekcja pracy stwierdzi, że kilkadziesiąt osób jest zatrudnionych na umowę o dzieło zamiast na umowę o pracę, to czy ma znaczenie ich liczba? Czy kara byłaby jedna za wszystkich wykonawców, czy oddzielne kary za każdego z nich?

czytaj więcej »

Prawo do świadczeń z tytułu delegacji zależy tylko od miejsca pracy określonego w umowie. Nie mają zaś na nie wpływu długość wyjazdu, czy fakt delegowania na podstawie dyrektywy 96/71/WE. Tak wynika ze stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy z 22 kwietnia 2012 r.

czytaj więcej »

Od marca obowiązuje limit zwrotu wydatków za nocleg w delegacji krajowej. Jednak w uzasadnionych przypadkach można go przekroczyć.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma z Częstochowy zatrudniła pracownika do nowego oddziału w Szczecinie.  Pracownik pochodzi ze Szczecina, tam mieszka i pracuje. W umowie o pracę jego miejsce pracy błędnie określono jednak jako Częstochowa. Czy pracodawca musi wypłacać mu diety?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi 30 kwietnia kończy się umowa o pracę, jednak zawarliśmy z nim kolejną umowę. Na przełomie obu umów, tj. 29 i 30 kwietnia (a także 2 maja) pracownik jest na urlopie. W czasie pierwszej umowy nie wykorzystał 5 dni urlopu. Chcemy przenieść ich wykorzystanie na czas obowiązywania kolejnej umowy. Czy można zawrzeć z nim porozumienie w tej sprawie dopiero po powrocie pracownika tj. 6 maja?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy 20 osób. Jednego z pracowników mamy jednak zamiar zwolnić z przyczyn niedotyczących go. Z chwilą jego zwolnienia zatrudnienie spadnie do 19 osób. Czy w jego przypadku stosuje się ustawę o zwolnieniach grupowych i trzeba wypłacić mu odprawę?

czytaj więcej »

Pracownik powinien wypoczywać w terminie zapisanym w planie urlopów lub uzgodnionym z pracodawcą. Są jednak przypadki, gdy urlop przesuwa się lub wręcz przerywa. Albo z inicjatywy stron, albo z mocy prawa.

czytaj więcej »

wiper-pixel