WYDANIE ONLINE

Pracownica ma tylko jeden sposób na to, aby obronić się przed wypowiedzeniem umowy wręczonym w czasie urlopu wychowawczego i rodzicielskiego. Musi jak najszybciej… zajść w ciążę.

czytaj więcej »

Do końca czerwca 2013 r. osoby zatrudnione w służbie bhp musiały uzupełnić swoje kwalifikacje.

czytaj więcej »

Jeśli po urlopie rodzicielskim pracownik zażąda całego urlopu wypoczynkowego, pracodawca będzie musiał go udzielić. Jeżeli będzie chciał wypoczywać bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim straci prawo do urlopu rodzicielskiego.

czytaj więcej »

Doradcy i asystenci muszą spełniać wyższe wymagania. Awans wewnętrzny jest możliwy tylko w ramach danej grupy stanowisk. To najważniejsze zmiany wprowadzone przyjętą nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych.

czytaj więcej »

Płatnik będzie mógł na bieżąco sprawdzać na e-profilu, czy pracownik jest chory. Tak wynika z założeń do zmian w przepisach ubezpieczeniowych, które niedawno przyjęła Rada Ministrów.

czytaj więcej »

Część posłów zamierza dodać nowy rodzaj pracy dozwolonych w niedzielę. Inni przeciwnie: chcą zakazać zatrudniania w tym dniu pracowników w handlu.

czytaj więcej »

Do tej pory wymogi z ustawy o czasie pracy kierowców dotyczyły tylko pracowników. Od 16 lipca obejmą również kierowców-przedsiębiorców, a także osoby wykonujące przewozy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach samozatrudnienia na rzecz przewoźników posiadających licencję transportową.

czytaj więcej »

Obecnie niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym ma obniżone normy czasu pracy tylko wówczas, gdy przedstawi odpowiednie orzeczenie lekarskie.  Trybunał Konstytucyjny obalił ten warunek w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (sygn. K 17/11),

czytaj więcej »

Pracodawca wypowiada umowę pracownikowi podlegającemu szczególnej ochronie. Sąd przyznaje mu z tego tytułu odszkodowanie. Jego wysokość sąd wyznacza dowolnie – w granicach wyznaczonych przez art. 47[1] Kodeksu pracy (wynagrodzenie za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy). Zasadniczo nie podlega ona kontroli sądowej i nie można jej zaskarżyć. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 23 maja 2013 r., III PK 56/12.

czytaj więcej »

Jeśli zaraz po  sądowym przywróceniu pracownika do pracy, pracodawca zwalnia go ponownie np. z powodu wcześniejszej likwidacji jego stanowiska należy uznać, że nie wykonał on  swojego obowiązku  przywrócenia pracownika do pracy. Tak wynika z wyroku SN z 9 maja 2013 r., II PK 245/12.

czytaj więcej »

Jeśli ubezpieczenie pracownika delegowanego do pracy za granicę jest niezbędne z punktu widzenia realizowanych przez pracodawcę zadań, to pracownik nie płaci z tego tytułu podatku PIT. Takie wnioski wynikają z wyroku NSA z 23 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1741/11).

czytaj więcej »

W przypadku, gdy sąd uznaje zwolnienie dyscyplinarne za wadliwe, może przywrócić pracownika do pracy. Zasądza mu wówczas wynagrodzenie, które jednak nie może przekroczyć trzykrotności jego pensji. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie w kontekście planowanego wprowadzenia 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych. Jak można wydłużyć okres rozliczeniowy? Czy pracodawca zmienia go jednostronnie? Czy można zapisać, że okresy rozliczeniowe będą zmienne, np. 2 okresy 2-miesięczne i 2 okresy 4-miesięczne?

czytaj więcej »

Masowe cięcia kosztów sprawiają, że w ostatnich miesiącach jeszcze więcej firm oddało prowadzenie kadr na zewnątrz. Nie zwalnia ich to jednak z odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości.  

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica starostwa skorzystała z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu zamiast urlopu wychowawczego. Wkrótce zaszła jednak w ciążę i poszła na zwolnienie lekarskie. Chcemy zatrudnić na jej miejsce osobę na zastępstwo. Czy zastępca ma pracować na pełny etat czy na 1/2 etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy zawrzeć z pracownikiem umowę na czas określony od 4 lipca do 3 października 2013 r. Następnie (od 4 października) prawdopodobnie podpiszemy z pracownikiem umowę na czas nieokreślony. Czy to prawda, że jeśli zamiast nowej umowy przekształcimy starą aneksem, pracownik będzie miał niższy wymiar urlopu za 2013 rok? Pracownik ma prawo do 20 dni urlopu rocznie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony równolegle u dwóch pracodawców. U jednego z nich zostaje wysłany w podróż służbową. Jak ma usprawiedliwić swoją nieobecność w drugim zakładzie? Czy może nie zgodzić się na wyjazd powołując się na równoległe zatrudnienie? Czy nowe przepisy o delegacjach coś w tym zakresie zmieniły?

czytaj więcej »

Można od razu po porodzie zadeklarować pełen urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski. Jest też inna opcja: wykorzystanie najpierw tylko pierwszego z nich, i dobranie pozostałych dwóch później. W całości lub w części.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w umowie zlecenia można zawrzeć zapis zobowiązujący zleceniobiorcę do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa? Czy inspekcja w ramach obecnych kontroli nie uzna tego za cechę umowy o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Gdzie należy przechowywać zaświadczenie pracownicy o ciąży oraz wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski? Czy pracownicę należy powiadomić na piśmie o przysługujących jej prawach w związku z ciążą?

czytaj więcej »

wiper-pixel