WYDANIE ONLINE

Co do zasady pracownik nie może dwukrotnie rozpoczynać pracy w tej samej dobie pracowniczej. Nie powinien zatem przychodzić do pracy na wcześniejszą godzinę, niż poprzedniego dnia, gdyż powstaną nadgodziny. Od tej zasady będzie jednak wyjątek– tzw. ruchomy czas pracy.

czytaj więcej »

Pracodawca w zamian za dofinansowanie będzie musiał zatrudniać bezrobotnego przez kilkanaście miesięcy. Tak wynika z projektu zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który 9 lipca został przyjęty przez Radę Ministrów.

czytaj więcej »

Nie będzie już dwóch odrębnych zezwoleń dla cudzoziemców – na pobyt i na pracę. Zostaną one połączone w jedno. Taką zmianę przewiduje nowa ustawa o cudzoziemcach, której projekt został przyjęty przez Radę Ministrów.

czytaj więcej »

Środki funduszu socjalnego pracodawca będzie mógł przeznaczyć na wsparcie pracownika korzystającego z usług opiekunki do swojego dziecka

czytaj więcej »

Ustawodawca zdążył już zmodyfikować czas pracy pracowników objętych Kodeksem pracy. Teraz na bardzo podobnej zasadzie postanowił uelastycznić czas pracy urzędników.

czytaj więcej »

Jeden rodzic będzie mógł wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego. Tak wynika z projektu nowelizacji Kodeksu pracy nad którą pracuje Sejm.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą transportową i zatrudniamy kierowców m.in. na umowę zlecenia. W jaki sposób mamy ewidencjonować czas pracy – po zmianie ustawy o czasie pracy kierowców?

czytaj więcej »

Pytanie: Urząd gminy zatrudnia pracownika, który przeszedł na emeryturę na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych. W chwili obecnej jest zatrudniony na pełen etat i 12 sierpnia osiągnie 45 lat stażu pracy. Czy pracownikowi, który pobiera emeryturę, należy się nagroda jubileuszowa?

czytaj więcej »

Gdy pracodawca poniósł szkodę spowodowaną  popełnieniem przez pracownika przestępstwa, może zażądać od pracownika odszkodowania. I to nawet w przypadku, gdy bezpośrednio poszkodowanym nie był on sam, ale osoby trzecie np. kontrahenci. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 3 lipca 2013 r. ( I PK 277/12).

czytaj więcej »

W zeszłym roku inspekcja pracy wykryła więcej niż w poprzednich latach nieprawidłowości związanych ze stosowaniem umów cywilnoprawnych. Tak wynika ze sprawozdania PIP za 2012 rok.

czytaj więcej »

Nauczycielom akademickim przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wyznaczany na odrębnych zasadach. Przy jego obliczaniu należy – w przypadku stałych składników wynagrodzenia – należy uwzględniać dni kalendarzowe. 16 lipca Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasada ta jest niezgodna z Konstytucją (sygn. P 53/11).

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny 16 lipca (sygn. K 13/10) orzekł, że wypłacanie dodatków uzupełniających nauczycielom bez jednoczesnego zapewnienia środków finansowych z budżetu na ten cel jest zgodne z konstytucją.

czytaj więcej »

Nauczycielowi, który korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia można wypowiedzieć umowę z powodu zmian organizacyjnych w szkole. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 26 czerwca 2013 r. (sygn. akt I PZP 1/13).

czytaj więcej »

Jeśli przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę nie dotyczy ani pracodawcy, ani pracownika, trzeba również zastosować ustawę o zwolnieniach grupowych. Potwierdza to wyrok SN z 10 czerwca 2013 r. (II PK 300/12).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jeszcze w lutym złożył wniosek o urlop od 5 do 18 sierpnia (9 dni roboczych). Już wówczas szef zaakceptował ten wniosek. Jednak niedawno okazało się, że cała firma będzie miała dzień wolny 16 sierpnia. Czy wobec tego udzielić pracownikowi urlopu na 16 sierpnia, czy nie? A jeśli nie, to czy powinien złożyć nowy wniosek urlopowy?

czytaj więcej »

Są 3 sposoby wnioskowania o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Można prosić oddzielnie o każdy z nich. Można też łącznie: albo 14 dni po porodzie, albo później. Wszystkie te warianty różnią się wymaganiami formalnymi.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik  ma 10 letni staż pracy. W lutym wykorzystał 14 dni urlopu za 2013 rok. Jednak potem poprosił o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 30 czerwca 2013 r. Pracodawca zgodził się i dlatego jego urlop zmniejszył się do 13 dni. Czy pracodawca może potrącić pracownikowi z wynagrodzenia za czerwiec należność 1 dzień urlopu?

czytaj więcej »

Zanim pracodawca wyśle pracownika na zaległy wypoczynek, warto jeszcze raz spróbować porozumieć się z nim w sprawie terminu jego wykorzystania. Najlepiej zrobić to już w sierpniu.

czytaj więcej »

W przypadku, gdy pracownik zażąda obniżenia etatu zamiast urlopu wychowawczego – firma musi się zgodzić. Jeśli jednak podwładny zechce łączyć urlop rodzicielski z pracą, pracodawca może wyjątkowo nie uwzględnić jego żądania.

czytaj więcej »

Nie ma znaczenia, czy czas dyżuru medycznego przekracza normalne godziny pracy w pełnym wymiarze (nominalne) czasu pracy, czy nie. I tak płaci się za niego jak za nadgodziny. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 4 czerwca 2013 r., sygn. akt I PK 293/12.

czytaj więcej »

Tworzenie harmonogramów nie będzie konieczne tylko w kilku przypadkach. Na przykład wówczas, gdy rozkład wszystkich pracowników wynika z przepisów zakładowych. To skutek przyjętej nowelizacji Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel