WYDANIE ONLINE

W zakładzie będzie można wprowadzić ruchome godziny pracy i to bez ryzyka naruszenia doby pracowniczej. To jedna z kilku nowości jakie przewiduje ministerialny projekt zmiany ustawy Kodeks pracy, który trafił do konsultacji społecznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik chce skorzystać z 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem. Czy w związku z tym należy prosić go o zaświadczenie z zakładu pracy współmałżonka? Albo w inny sposób sprawdzać, czy współmałżonek korzysta z tych dni wolnych? Czy też wystarczy samo oświadczenie pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika na 6-miesięczną umowę na czas określony, od maja do października 2013 r. Pracownikowi przysługuje 13 dni urlopu (6/12 z 26 dni). Jednak stanowczo nie chce on ich wykorzystać, chcąc otrzymać po rozwiązaniu umowy ekwiwalent pieniężny za ten urlop. Czy można mu przymusowo udzielić tych 13 dni urlopu, gdy będzie się zbliżał termin zakończenia umowy?

czytaj więcej »

Urlop proporcjonalny nadal będzie naliczany w przypadku, gdy pracownik był na urlopie wychowawczym od początku roku kalendarzowego.

czytaj więcej »

Kierownikowi samodzielnego zakłady opieki zdrowotnej przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 6 sierpnia 2013 r., (sygn. akt II PK 43/13).

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca chce domagać się od pracownika odpracowania nauki, porozumienie nie wystarczy. Potrzebna będzie umowa szkoleniowa i przyznanie pracownikowi płatnych świadczeń.

czytaj więcej »

Urlop za 2012 rok przedawni się 31 grudnia 2015 r. Jeśli jednak pracownik nie chciał wziąć urlopu w 2012 roku, lub wystąpiły okoliczności przesuwające go na 2013 r., termin przedawnienia upłynie dopiero 30 września 2016 r.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy – byłemu pracownikowi, który zachoruje już w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności, nie zostanie zmniejszona podstawa zasiłku do faktycznie przepracowanych dni tego miesiąca. Tak wynika z podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy zasiłkowej.

czytaj więcej »

Firmy nieprędko skorzystają z pomocy finansowej na wynagrodzenia i szkolenia pracowników. Prace nad tzw. drugą ustawą antykryzysową przeciągają się – 24 lipca 2013 r. projekt trafił jeszcze do specjalnej podkomisji.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Dziecka nie składa broni w sprawie uzależnienia wymiaru zwolnienia na dziecko z art. 188 Kodeksu pracy od liczby dzieci. Wystąpił w tej sprawie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

czytaj więcej »

„Płatnik” zostanie dopasowany do znowelizowanych w czerwcu przepisów.

czytaj więcej »

Rada gminy może obniżyć wynagrodzenie wójta w trakcie kadencji. Jeśli jednak zrobi to bez podania wystarczającego uzasadnienia, uchwała będzie nieważna. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 czerwca 2013 r. (sygn. akt: II SA/Wa 755/13).

czytaj więcej »

Jeśli ktoś rozpocznie urlop dla poratowania zdrowia jeszcze na obecnych warunkach, nie straci go w nowym stanie prawnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel