WYDANIE ONLINE

Pracodawcom 23 sierpnia doszedł nowy obowiązek. Muszą tworzyć indywidualne rozkłady (harmonogramy) czasu pracy. Są jednak 4 wyjątki, kiedy nie jest to konieczne.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak naliczać trzynastki dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych? Czy podstawę stanowi wynagrodzenie brutto czy wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego? Jak liczyć trzynastkę za 2013 r. pracownicy, która przez cały rok przebywa na urlopie wychowawczym?

czytaj więcej »

Urlop wychowawczy można podzielić aż na 5 części, które nie muszą po sobie następować i mogą mieć dowolną długość. To jedna z kilku zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

W przypadku choroby niani lub opiekuna dziennego albo nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego pracownik otrzyma prawo do zwolnienia z pracy.

czytaj więcej »

Dodatek nocny nadal będzie uwzględniany przy ustalaniu wynagrodzenia minimalnego.

czytaj więcej »

Krótką, maksymalnie godzinną, przerwę niewliczaną do czasu pracy można wprowadzić w każdym systemie. Ale dłuższa przerwa wymaga już wprowadzenia systemu przerywanego czasu pracy.

czytaj więcej »

Obowiązująca od 23 sierpnia nowelizacja Kodeksu pracy umożliwiła pracownikom odpracowywanie wyjść prywatnych nawet innego dnia. Nie powstają wówczas nadgodziny. Warunkiem jest jednak złożenie przez pracownika pisemnego wniosku.

czytaj więcej »

O tym, czy kolejna umowa na okres próbny między tymi samymi stronami jest możliwa, decyduje rodzaj umówionej pracy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 4 września 2013 r., sygn. akt II PK 358/12.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy skierowało do konsultacji projekt ustawy przewidujący zmianę zasad opłacania składek ZUS od tzw. umów śmieciowych – poinformował minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

czytaj więcej »

Inspekcja pracy jest za tym, aby wprowadzić do Kodeksu pracy definicję placówki handlowej.

czytaj więcej »

Pracownik, który stracił prawo do wykonywania danego zawodu, ale ukrył ten fakt, odpowiada w pełnej wysokości za wszelkie szkody, które pracodawca poniesie z tego tytułu. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 28 sierpnia 2013 r. (sygn. akt I PK 58/13).

czytaj więcej »

Gdyby dotychczasowy pracodawca zwolnił za porozumieniem pracownika tylko po to, aby firma przejmująca zakład mogła go zatrudnić od nowa, takie porozumienie byłoby nieważne. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 4 września 2013 r., II PK 363/12.

czytaj więcej »

Pracownik nie otrzyma odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, w przypadku gdy działał na szkodę pracodawcy. Choćby nawet wydarzyło się to jeszcze w czasie zatrudnienia. Tak zdecydował Sąd Najwyższy w wyroku z 4 września 2013 r., sygn. akt II PK 355/12.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w okresie od 1 do 2 sierpnia 2013 r. była na zwolnieniu lekarskim. Od 3 sierpnia przebywa natomiast na urlopie macierzyńskim. Pracodawca dodatek stażowy 210 zł wlicza do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Tym samym nie wypłaca go odrębnie. Jak wypłacić dodatek stażowy za 2 dni zasiłku chorobowego? Program płacowy liczy tylko za jeden dzień dodatek stażowy w wysokości 7 zł (prawdopodobnie dlatego że sierpień ma 31 dni).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na stanowisku operatora. Równocześnie otrzymuje jednak dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji brygadzisty. Czy trzeba ująć dodatkową funkcję na świadectwie pracy? A jeśli tak, to w którym miejscu?

czytaj więcej »

W odpowiedzi na protesty związków zawodowych resort pracy opublikował wyjaśnienia dotyczące sierpniowych zmian w czasie pracy.

czytaj więcej »

Poselski projekt rozszerzający katalog prac dozwolonych w niedziele i święta jest już po I czytaniu w Sejmie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona na zastępstwo innego pracownika 7 sierpnia 2013 r. urodziła dziecko i wystąpiła od razu o pełny wymiar urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Tymczasem 17 stycznia 2014 r. kończy się urlop rodzicielski zastępowanej pracownicy. Po nim skorzysta ona prawdopodobnie z zaległego urlopu wypoczynkowego. Nie wiemy jednak, w jakim wymiarze.  Jak wobec tego odnieść się do wniosku pracownicy zatrudnionej na zastępstwo?

czytaj więcej »

Od  17 czerwca matki i ojcowie będący pracownikami mają do dyspozycji aż 3 płatne urlopy na opiekę nad dzieckiem: macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski. Korzystanie z nich może wydawać się dość skomplikowane. Ustawodawca wprowadził tu bowiem wiele możliwości,  dając rodzicom prawo wyboru, jak chcą korzystać z przysługujących im uprawnień. Matka może  od razu po porodzie zadeklarować korzystanie z wszystkich tych urlopów w pełnym wymiarze. Jest też inna opcja dostępna i matce i ojcu: wykorzystanie najpierw tylko urlopu macierzyńskiego i dobranie pozostałych dwóch później. W całości lub w części.

czytaj więcej »

wiper-pixel