WYDANIE ONLINE

Od 23 sierpnia łatwiej wprowadzić przerywany czas pracy. Ale jeśli przerwa w środku dnia pracy ma wynieść nie więcej niż 1 godzinę, można ustanowić ją bez zgody delegata pracowników, wymaganej przy wprowadzaniu systemu przerywanego. I bez płacenia za czas przerwy.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób po sierpniowych zmianach należy podawać pracownikom do wiadomości rozkłady czasu pracy na poszczególne miesiące? Czy pracownik musi pokwitować, że zapoznał się z takim rozkładem?

czytaj więcej »

Pracodawca ma prawo ustalać zasady korzystania ze sprzętu firmowego oraz sprawdzać ich przestrzeganie. Ministerstwo Pracy przypomniało jednak, że to uprawnienie ma granice.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ojciec prosił o obniżenie etatu zamiast wychowawczego. Mamy nieoficjalne informacje, że matka już korzysta z urlopu wychowawczego na to dziecko. Czy ojciec może skorzystać z obniżenia i przez jaki czas? Tylko przez 4 miesiące czy dłużej? Czy można pobrać od pracownika oświadczenie o tym, co aktualnie dzieje się z drugim rodzicem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca już przed zmianami z 23 września miał w regulaminie pracy zapis o ruchomym czasie pracy, zgodnie z którym jego pracownicy mogli przychodzić do pracy między 7.00 a 9.00. Czy to oznacza, że obecnie nie musi już konsultować jego stosowania ze związkami lub przedstawicielami pracowników? Co z nadgodzinami w takim systemie?

czytaj więcej »

Kolejny rok z rzędu trzeba będzie stosować wskaźnik obowiązujący w 2011 roku. Tak wynika z projektu ustawy okołobudżetowej.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca nie może oddać dnia wolnego za pracę w niedzielę, może zapłacić wynagrodzenie z dodatkiem 100%. W przypadku pracy w wolną sobotę nie ma zaś takiej swobody – powinien zasadniczo dać dzień wolny. Ministerstwo pracy nie wyklucza jednak zmiany tej zasady.

czytaj więcej »

Urlop rodzicielski można wykorzystać tylko wówczas, gdy najpierw na dane dziecko wykorzystano urlop macierzyński. Taką interpretację potwierdziło niedawno Ministerstwo Pracy.

czytaj więcej »

Minister pracy podpisał 19 września nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego. Obecnie wniosek musi np. zawierać informację, o liczbie dotychczas wykorzystanych części tego urlopu.

czytaj więcej »

Wydłużone (obecnie nawet do 1 roku) okresy rozliczeniowe pozwalają koncentrować pracę w niektórych miesiącach, a w innych udzielać czasu wolnego. Jednak nawet w miesiącach przestoju pracownik musi otrzymać co najmniej płacę minimalną. Której potem nie wolno potrącać w miesiącach o większym natężeniu pracy.

czytaj więcej »

1.920 zł zamiast 2.880 zł na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Takie miesięczne dofinansowanie otrzyma pracodawca po wejściu w życie ustawy okołobudżetowej.

czytaj więcej »

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy (reorganizacji zakładu) należy podać także kryteria wyboru tego konkretnego pracownika. Tak wynika z wyroku SN z 10 września 2013 r., sygn. akt I PK 61/13.

czytaj więcej »

Zapewnienie miejsca leżącego w samochodzie nie oznacza wypełnienia obowiązku zorganizowania noclegu. Tak wynika z wyroku SN z 10 września 2013 r., sygn. akt I PK 71/13.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcielibyśmy jeszcze przed świętami zmienić regulamin funduszu socjalnego. Czy możemy tego dokonać, jeśli działający w zakładzie związek zawodowy nie zgadza się na zmiany?

czytaj więcej »

wiper-pixel