WYDANIE ONLINE

W przypadku nieobecności pracownika można zmodyfikować już obowiązujący rozkład czasu pracy innej osoby, aby go zastąpiła. Dotyczy to także tzw. rozkładów cząstkowych. Jednak nowe przepisy o czasie pracy nie pozwalają dokonać takiej zmiany z dnia na dzień.

czytaj więcej »

Inspekcja pracy powinna otrzymać nowe, władcze uprawnienie wobec pracodawcy. Tak postuluje rzecznik praw obywatelskich w swoim wystąpieniu do ministra pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca wykupił pracownikom szkolenie. Czy oryginały zaświadczeń o ukończeniu kursów powinny się znaleźć w aktach osobowych, czy można przetrzymywać jedynie ich kopie, a oryginały wręczyć pracownikom?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica urodziła dziecko w kwietniu i do połowy września korzystała z urlopu macierzyńskiego. W sierpniu złożyła wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i po nim o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze 26 tygodni. Teraz jednak chciałaby skrócić urlop rodzicielski o 8 tygodni. Czy należy uwzględnić jej wniosek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka część pensji i jaki zasiłek przysługuje pracownicy, która chciałaby łączyć urlop rodzicielski (zasiłek 60%) z pracą na 1/2 etatu? Jak udzielać jej urlopu za ten czas? Czy przysługują jej przerwy na karmienie dziecka piersią?

czytaj więcej »

Nowy przepis o odpracowywaniu wyjść spowodował obawę, że książka wyjść prywatnych już nie wystarczy i potrzebne są oddzielne wnioski. Na szczęście ministerstwo pracy niedawno rozwiało te wątpliwości.

czytaj więcej »

Pracodawcą może być jedynie taka jednostka organizacyjna, która jest uprawniona do samodzielnego zatrudniania pracowników. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2013 r., II PK 4/13.

czytaj więcej »

Umowa o dzieło powinna konkretnie opisać rezultat, jaki wykonawca ma osiągnąć, czyli wskazać co ma zrobić, w jakiej ilości i w jakim czasie. Inaczej ZUS może zakwestionować rodzaj umowy. Tak wynika z wyroku SN z 3 października 2013 r., II UK 103/13.

czytaj więcej »

Wadliwa umowa terminowa sprawia, że pracownik może domagać się uznania jej za zatrudnienie bezterminowe. Jeśli sąd przyzna mu rację, może to być bardzo dotkliwe finansowo dla pracodawcy, zwłaszcza jeśli umowa terminowa już dawno jest „zakończona”. Tak wynika z wyroku SN z 4 października 2013 r. (sygn. akt I PZP 3/13).

czytaj więcej »

W nowym roku 2 święta przypadają w sobotę (3 maja i 1 listopada). Przypominamy, że jeśli w zakładzie soboty są wolne, za każde takie święto trzeba zaplanować dodatkowy dzień wolny.

czytaj więcej »

Pracodawca nie będzie już musiał do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego sprawdzać prawidłowości przekazanych do ZUS danych. Tak przewiduje projekt tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej.

czytaj więcej »

Pracodawcy w kłopotach będą mogli wprowadzić przestój ekonomiczny bez zmiany umów o pracę objętych nim pracowników. Tak przewiduje tzw. nowa ustawa antykryzysowa, która została już zaakceptowana przez Sejm i Senat.

czytaj więcej »

Gdy pracodawca dokonywał zwolnień grupowych, a następnie w ciągu 12 miesięcy ponownie zatrudnia pracowników w danej grupie zawodowej, zwolnieni mają pierwszeństwo w ubieganiu się o etat. Ale tylko pod warunkiem, że wcześniej nie żądali przywrócenia do pracy. Tak wynika z wyroku Sadu Najwyższego z 11 września 2013 r., II PK 375/12.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy cząstkowe rozkłady czasu pracy można wprowadzić tylko w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym? Czy pracodawca, który ma 4-miesięczny okres rozliczeniowy, też może wprowadzać oddzielne rozkłady na każdy z tych 4 miesięcy? Jak długo należy przechowywać cząstkowe harmonogramy czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma ma placówki w trzech różnych punktach miasta. Pracownik codziennie wykonuje zadania w każdej z nich. Jak rozliczyć czas przejazdu pomiędzy oddziałami firmy? Czy za czas niezbędny do przejazdu między nimi należy się pracownikowi zwrot kosztów?

czytaj więcej »

wiper-pixel