WYDANIE ONLINE

W zakładzie będzie można wprowadzić ruchome godziny pracy i to bez ryzyka naruszenia doby pracowniczej. To jedna z kilku nowości jakie przewiduje ministerialny projekt zmiany ustawy Kodeks pracy, który trafił do konsultacji społecznych.

czytaj więcej »

Wyższe wymagania w przypadku doradców i asystentów oraz ograniczenie awansu wewnętrznego tylko do danej grupy stanowisk – to niektóre zmiany, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych.

czytaj więcej »

Nie wszystkie firmy jednakowo muszą obawiać się wizyty inspektora pracy. W 2013 r. pod lupą inspekcji znajdą się np. zakłady budowlane, transportowe, lecznicze, a także placówki handlowe i szkoły.

czytaj więcej »

Jeśli zwolnienie dyscyplinarne okaże się wadliwe, pracodawca będzie musiał przyznać pracownikowi wszelkie świadczenia jakie ten by otrzymał, gdyby umowę rozwiązano za wypowiedzeniem. Na przykład może być zmuszony wpłacić  mu odprawę, a nawet karę umowną.

czytaj więcej »

Gdyby np. dwóch pracowników otrzymywało inną stawkę za godzinę tylko dlatego, że jeden z nich był zatrudniony na czas określony, a drugi na nieokreślony, albo jeden na niepełny, a drugi na pełny etat, byłaby to dyskryminacja. Można natomiast zróżnicować wynagrodzenia w zależności od ilości zadań, sposobu ich realizacji, jakości pracy, czy przydatności tej pracy dla pracodawcy.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny uznał, że urlop macierzyński powinien być wliczany do okresu uprawniającego do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jednak ustawodawca nie zdążył wprowadzić tej zasady w życie.

czytaj więcej »

W dniu 15 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551).

czytaj więcej »

Samo odwołanie ze stanowiska nie wymaga konsultacji związkowej. Ale wypowiedzenie z tego powodu umowy – już tak.

czytaj więcej »

Działalnością konkurencyjną nie może być podjęcie jakiegokolwiek innego zatrudnienia. Nie można też pozbawiać pracownika odszkodowania z zakazu konkurencji tylko dlatego, że nie powiadomił on o podjęciu dodatkowej pracy.

czytaj więcej »

Inspekcja pracy uważa, że „rozkład”, to nie to samo co „harmonogram” czasu pracy. Okazuje się, że pracodawcy często mylą te pojęcia. Zapominają, że o harmonogramie – w przeciwieństwie do rozkładu – mogą decydować samodzielnie.

czytaj więcej »

Kiedy jedna ze stron stosunku pracy zaproponuje drugiej rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, druga powinna przyjąć (odrzucić) propozycję niezwłocznie. Inaczej złożona propozycja przestanie być  wiążąca.

czytaj więcej »

Osoby, które 1 stycznia były objęte ochroną przedemerytalną, zachowają ją do czasu osiągnięcia nowego, wydłużonego wieku emerytalnego. Dla reszty pracowników dłuższa aktywność zawodowa oznacza późniejsze wejście w okres ochronny.

czytaj więcej »

Pytanie: W zakładzie czas pracy jest ewidencjonowany elektronicznie. Praca zaczyna się każdego dnia od godziny 7.30. Czy pracownika, który zarejestrował obecność na czytniku elektronicznym o godz. 7.30 i 56 sekund, należy traktować jako osobę spóźnioną do pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W ubiegłym roku przejęliśmy na podstawie art. 23 1 Kodeksu pracy pracowników z likwidowanych zakładów pracy i staliśmy się dla ich następcą prawnym. Obecnie ZUS zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie nieprawidłowości (dotyczących okresów przebywania na zwolnieniu lekarskim) w świadectwie pracy jednego z byłych pracowników dawnego zakładu pracy. Takich przypadków może być więcej. W jaki sposób możemy naprawić występujące błędy w świadectwie pracy tego pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy został wezwany do pracy na 4 godziny w niedzielę, która miała być dla niego wolna. Jak należy zrekompensować te 4 godziny? Zgodnie z Kodeksem pracy czy z ustawą o pracownikach samorządowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład wypłaca pracownikom miesięczne ryczałty samochodowe za jazdy lokalne (w granicach gminy). Zgodnie z umową, pracownik w danym dniu świadczył pracę, ale w trakcie czasu pracy został wysłany w podróż służbową trwającą 2 godziny. Podróż ta nie mieściła się w katalogu jazd lokalnych za które pracownikowi należy się ryczałt. W związku z tym czy pracownikowi należy się ryczałt samochodowy w pełnej wysokości, czy należy go pomniejszyć o 1/22? Czy delegacja nie mieszcząca się w katalogu jazd lokalnych ma wpływ na wysokość wypłacanego ryczałtu?

czytaj więcej »

Nie trzeba już zgłaszać do inspekcji pracy rozpoczęcia i zmiany rodzaju prowadzonej działalności. Jednak inne obowiązki informacyjne pracodawcy wobec PIP pozostały.

czytaj więcej »

wiper-pixel