WYDANIE ONLINE

Jeśli pracodawca po umowie terminowej zawrze umowę na czas nieokreślony, powinien po każdej z nich wydać osobne świadectwo pracy. Teoretycznie może czekać 24 miesiące z wydaniem świadectwa za umowę terminową. W praktyce jednak jest to bardzo ryzykowne.

czytaj więcej »

W zamian za dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca nie będzie mógł redukować etatów.  Tak wynika z projektu tzw. drugiej ustawy antykryzysowej przygotowanego przez resort pracy.

czytaj więcej »

Nawet 15 tys. polskich firm delegujących pracowników może być w poważnych kłopotach. Taki skutek zmian w prawie wspólnotowym przewiduje Polska Izba Handlu.

czytaj więcej »

Niedawno zakończyły się konsultacje społeczne projektu wprowadzającego tzw. urlop rodzicielski. Planowana ustawa ma wiosną trafić do Sejmu, a 1 września wejść w życie.

czytaj więcej »

Pracodawca, który zapewni pracownikowi w delegacji śniadanie czy kolację, zmniejszy dietę o 25% za każdy z tych posiłków. A jeśli zafunduje mu obiad – obniży dietę o 50%. To tylko jedna z wielu zmian, które wprowadziło nowe rozporządzenie dotyczące podróży służbowych.

czytaj więcej »

Jeśli cokolwiek złego przytrafi się pracownikowi na terenie zakładu, może być uznane za wypadek przy pracy. Nawet jeśli pracownik w czasie tego zdarzenia nie wykonywał pracy. Takie wnioski wynikają z uchwały Sądu Najwyższego z 7 lutego 2013 r.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za pracę jest chronione. Jednak odszkodowania wypłacane pracownikowi nie stanowią wynagrodzenia. Tak wynika z uchwały 7 sędziów SN z 17 stycznia 2013 r.

czytaj więcej »

Opisywany przez nas miesiąc temu projekt zmian w czasie pracy został zaakceptowany przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Zanim to nastąpiło, rząd wprowadził jednak do niego kilka modyfikacji. Teraz proponuje aby:

czytaj więcej »

Pracodawca może żądać zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia lub odprawy, nawet jeżeli były one wcześniej zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu. Jest to dopuszczalne w przypadku, gdy pracownik pobrał zasądzone wynagrodzenie będąc w złej wierze, a uzyskana kwota jest wyjątkowo wysoka. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 12 lutego 2013 r. (sygn. II PK 180/11).

czytaj więcej »

Jeżeli nie można przyporządkować wartości świadczeń do konkretnego pracownika, to nie powstaje po jego stronie przychód. I to bez względu na to, czy pracownik z usług skorzystał, czy też nie. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 stycznia 2013 r.

czytaj więcej »

Wynajem także jest tytułem prawnym do mieszkania. Może on więc pozbawić funkcjonariusza Służby Więziennej, wynajmującego mieszkanie w miejscowości w której pełni służbę, prawa do równoważnika z tytułu braku mieszkania. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2013 r. (sygn. II PZP 6/12).

czytaj więcej »

Pracownicy, o których mowa w art. 264 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), niebędący nauczycielami akademickimi, nie mają prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przysługującym tym nauczycielom. Tak zdecydował Sąd Najwyższy w uchwale z 18 stycznia 2013 r. (sygn. II PZP 7/12).

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy zatrudnić osobę do odśnieżania terenu. Nie wiemy, jak długa będzie zima, zatem nie chcemy określać w umowie konkretnej daty jej rozwiązania. Jaki zawrzeć zapis w umowie o pracę na czas wykonania określonej pracy aby rozwiązała się w momencie, kiedy nie będzie trzeba już odśnieżać?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika od 25 lutego. Jest to jego pierwsza praca w życiu, więc po miesiącu nabędzie 1/12 wymiaru urlopu. Mam jednak wątpliwość, którego dnia to nastąpi, ponieważ luty ma 28 dni. Czy miesiąc liczymy jako 30 dni i urlop pracownik nabędzie dopiero 27 marca?

czytaj więcej »

Pytanie: W nocy z 30 na 31 marca 2013 r. będzie zmiana czasu – trzeba będzie przestawić zegar z godziny 2.00 na 3.00. Czy pracownik nocnej zmiany ma w związku z tym pracować 7 czy 8 godzin? Jak to zaewidencjonować i jakie wynagrodzenie mu zapłacić?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo dokonać potrącenia z tytułu zajęcia z wynagrodzenia za pracę (zajęcie niealimentacyjne) w miesiącu, w którym pracownik otrzymuje „trzynastkę” za ubiegły rok i wypłatę za dany miesiąc? Każde z tych wynagrodzeń wypłacane jest w innym terminie płatności (w danym miesiącu). Kwota „trzynastki” za ubiegły rok jest mniejsza niż kwota wolna od potrąceń.

czytaj więcej »

Ruszyły planowane kontrole inspekcji pracy, o których pisaliśmy przed miesiącem. Inspektor pracy może przyjść o każdej porze dnia i nocy, bez ostrzeżenia i poruszać się po terenie całego zakładu. Ale nie jest wszechmogący. Na przykład nie ma podstawy do żądania niektórych dokumentów.

czytaj więcej »

wiper-pixel