WYDANIE ONLINE

Zatrudniając młodych bezrobotnych, można już korzystać z bonów i refundacji składek
Bon zatrudnieniowy daje pracodawcy większe korzyści finansowe niż bon stażowy. Jednak w zamian pracodawca zobowiązuje się zatrudniać bezrobotnego aż przez 18 miesięcy. Tak wynika z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, która została podpisana przez prezydenta i 27 maja weszła w życie.

czytaj więcej »

Uczniowie i studenci kończą rok szkolno-akademicki. To dobry czas, aby zatrudnić młodą osobę na podstawie umowy o praktykę absolwencką. Umowa ta jest tania i bezpieczna oraz pozwala wypróbować przyszłego pracownika

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał polecenie wyjazdu służbowego samochodem prywatnym. Z jakiego miejsca powinno się liczyć kilometrówkę, zakładając, że pracownik mieszka poza miejscowością, w której mieści się siedziba firmy? Faktycznie podróż rozpoczął o godz. 7 rano zgodnie z harmonogramem, udając się w tę podróż bezpośrednio z domu, i tam powrócił.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma u nas jednocześnie odrębne umowy o pracę – jedną na 3/4 etatu, a drugą (na innym stanowisku) – na 1/4 etatu. Łącznie na podstawie obu umów pracuje na pełen etat. Czy wobec tego w informacji o warunkach zatrudnienia należy mu przyznać 26 dni urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wraca z urlopu wychowawczego. Czy trzeba ją zatrudnić na takich samych warunkach co przed urlopem, czy można zmienić jej warunki zatrudnienia – np. zaproponować przejście na pół etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik musiał zostać wezwany do pracy w niedzielę. Należy więc udzielić mu innego dnia wolnego od pracy. Jakie okoliczności uniemożliwiają oddanie takiego dnia wolnego (czyli kiedy pracodawca może go nie oddawać)?

czytaj więcej »

Oboje rodzice mogą wymieniać się dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem rodzicielskim oraz urlopem wychowawczym. Ale ze zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP może skorzystać tylko pracodawca tego z rodziców, który pierwszy udzielił urlopu na dane dziecko. Tak wynika z nowego stanowiska Ministerstwa Pracy.

czytaj więcej »

Jeśli kierownik wyodrębnionej jednostki albo np. główny księgowy oprócz zadań stricte zarządzających wykonują dodatkowo czynności, które normalnie należą do właściwości ich podwładnych, przysługuje im rekompensata nadgodzin. Nawet w przypadku gdy po godzinach zajmują się już tylko zarządzaniem. Tak wynika z niedawnego wyroku Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Dopuszczalne jest umowne skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę – ale tylko w przypadku gdy nie narusza to zasady korzystności (art. 18 § 1 kp). Tak wynika z wyroku SN z 26 marca 2014 r., II PK 175/13.

czytaj więcej »

Jeśli przyjąć, że decyzja pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) jest jednostronna, to można ją też jednostronnie odwołać. Tak wynika z wyroku SN z 13 marca 2014 r., I PK 204/13, który jednak dotyczył pracownika mianowanego.

czytaj więcej »

Porozumienie zmieniające na niekorzyść pracownika jego dotychczasowe warunki płacowe wywiera skutek dopiero od dnia jego zawarcia. Wsteczna zmiana płacy na niekorzyść pracownika jest równoznaczna z częściowym zrzeczeniem się prawa do wynagrodzenia i z tego względu jest niedopuszczalna. Tak wynika z wyroku SN z 13 marca 2014 r., I PK 189/13.

czytaj więcej »

W umowach z członkiem zarządu spółki z o.o. nie może reprezentować sam przewodniczący rady nadzorczej (z pominięciem reszty rady). Umowa zawarta przez tak reprezentowaną spółkę (np. o zakazie konkurencji) jest nieważna. Tak wynika z wyroku SN z 29 stycznia 2014 r., sygn. akt II PK 124/13

czytaj więcej »

Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67. roku życia jest zgodne z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 maja 2014 r. (sygn. akt: K 43/12).

czytaj więcej »

7 godzin na dobę i 35 tygodniowo będzie wynosiła norma dobowa wszystkich pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Chyba że sami zechcą ją podwyższyć. Trwają prace nad projektem zmian w tej sprawie.

czytaj więcej »

Ministerstwo Pracy nie planuje uzależnienia liczby dni wolnych przysługujących pracownikom na podstawie art. 188 Kodeksu pracy od liczby dzieci wychowywanych lub pozostających pod opieką. Tak wynika z odpowiedzi resortu na interpelację poselską.

czytaj więcej »

W przypadku gdy pracodawca zgodzi się pokryć koszty noclegu w kwocie przekraczającej limit z rozporządzenia, nadwyżka nie będzie opodatkowana. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2014 r. (nr ILPB2/415-73/14-5/WM).

czytaj więcej »

Pracodawca będzie miał więcej czasu na domaganie się rekompensaty za poszukiwanie zastępstwa za osobę powołaną na ćwiczenia.

czytaj więcej »

7 godzin i 35 minut – tyle wyniesie norma dobowa techników RTG.

czytaj więcej »

wiper-pixel