WYDANIE ONLINE

Obniżona ostatnio norma czasu pracy obejmuje tylko niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Podobnie jak prawo do dodatkowych 10 dni urlopu. Jednak są odrębności, które dotyczą wszystkich pracowników niepełnosprawnych – np. zakaz pracy w nadgodzinach czy w porze nocnej.

czytaj więcej »

Zmiany mają zachęcić pracodawców do zatrudniania pracowników, którym zostało kilka lat do emerytury

czytaj więcej »

Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia pracownika dotyczy wyłącznie tych okresów zatrudnienia, w których praca o charakterze twórczym jest rzeczywiście wykonywana. Tak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 kwietnia 2014 r. (nr ITPB2/415-61/14/IB).

czytaj więcej »

Od 2015 roku pracodawca zaoszczędzi na badaniach wstępnych i nie będzie już musiał sprawdzać danych przekazanych w miesięcznych raportach do ZUS za poprzedni rok kalendarzowy.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że z powodu zmian przepisów firmowych pracownik otrzyma nagrodę jubileuszową wcześniej niż 5 lat od poprzedniej. Wówczas nagroda nie będzie podlegać oskładkowaniu w sytuacji, gdy zarówno stare, jak i nowe przepisy przewidują możliwość jej przyznawania nie częściej niż co 5 lat. Tak wskazał ZUS w interpretacji indywidualnej z 16 czerwca 2014 r. (decyzja nr 231, DI/100000/43/613/2014).

czytaj więcej »

Ponad 10 zł – tyle miałaby wynosić minimalna stawka za godzinę pracy dla osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

czytaj więcej »

Zawarcie wieloletniej (np. 5- lub 7-letniej) umowy terminowej bez wyraźnej przyczyny naraża pracodawcę na zarzut nadużycia prawa albo obejścia przepisów. Podobnie zresztą jak nieuzasadnione rozwiązanie takiej umowy. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 czerwca 2014 r. (I PK 308/13).

czytaj więcej »

Jeśli samochód jest wyposażony w miejsce do spania, kierowca może wykorzystywać w nim okresy odpoczynku. Jednak nie zwalnia to pracodawcy z wypłaty ryczałtu noclegowego. Tak wynika z uchwały 7 sędziów z 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/14).

czytaj więcej »

Przychód pracownika podlegający opodatkowaniu powstaje dopiero wtedy, gdy jego przysporzenie majątkowe ma indywidualnie określoną wartość, a pracownik faktycznie dane świadczenie otrzymał. Jeśli zaś nie da się przypisać takiej wartości (jak przy imprezach integracyjnych), świadczenie jest wolne od PIT. Tak zdecydował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (K 7/13).

czytaj więcej »

Grant przysługuje na utworzenie stanowiska nie tylko dla bezrobotnego rodzica, ale także opiekującego się osobą zależną. Nowe świadczenie wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia.

czytaj więcej »

Jeśli emeryt objęty opieką socjalną swojego ostatniego zakładu zatrudni się w innym miejscu, przestaje być emerytem w poprzednim zakładzie i staje się pracownikiem już w nowym. I to tam właśnie ma prawo ubiegać się o pomoc z ZFŚS. Tak wynika z nowego stanowiska ministerstwa pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma pierwszą w życiu pracę, czyli po miesiącu nabywa prawo do 1/12 z 20 dni urlopu. Po nabyciu 5 takich odcinków chciałby skorzystać z urlopu na żądanie. Ile w tym momencie maksymalnie może wziąć takiego urlopu - czy pełne 4 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można dawać pracownikowi do wyboru rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron lub inny sposób rozwiązania umowy? Szef nalega, aby umowy były rozwiązywane właśnie w ten pierwszy sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy główna księgowa (kieruje odrębnym działem), która przychodzi do pracy również w soboty i niedziele, ma możliwość odbioru (wolnego lub nadgodzin) za te dni? Pracuje od poniedziałku do piątku, sobota jest dniem wolnym. Co w przypadku HR Managera, który w umowie nie ma zadaniowego czasu pracy i ma pod sobą zespół? Czy jeżeli pracuje w weekendy, to należy mu się czas wolny?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca może zabronić pracownikom rozmów na temat ich zarobków, umieszczając taki zakaz w regulaminie pracy?

czytaj więcej »

Jeśli pracownik łączy dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą na część etatu u swojego pracodawcy, zachowuje prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Tak uznało niedawno ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel