Wdrażanie PPK w 2020 roku : 9 pytań z praktyki

Pracodawcy niepubliczni „50+” i „20+” muszą do 27 października br. zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, a do 10 listopada – umowę o prowadzenie PPK. Zaś już w grudniu lub styczniu przekażą pierwsze wpłaty na PPK. Jak rozumieć te terminy? A jeśli ich nie dotrzymamy? Co jeszcze budzi wątpliwości pracodawców na etapie „startu” PPK? Oto 9 dylematów – i ich rozstrzygnięcia. Sprawdź i uniknij kosztownych pomyłek.

PPK: sprawdź 13 obowiązków zatrudniającego

Pracodawcy wdrażający PPK mają szereg obowiązków „startowych” oraz cyklicznych z tym związanych. Wiele z nich to obowiązki informacyjne – polegające na powiadomieniu pracownika o określonych kwestiach. Oto tabela, która podsumowuje te obowiązki – oraz wskazuje terminy ich realizacji. Sprawdź i nie zapomnij o niczym ważnym.

W jakim terminie przelewa się pierwszą wpłatę na PPK?

Pytanie: PYTANIE: W jakim terminie pracodawcy powinni odprowadzić do funduszu pierwsze wpłaty po zawarciu umowy o prowadzenie? Czy wpłaty nalicza się od pierwszego wynagrodzenia po umowie o prowadzenie czy od pierwszego wynagrodzenia naliczanego w miesiącu następującym po miesiącu w którym zawarto umowę oprowadzenie? Kluczowa będzie interpretacja artykułu 28 ustawy o PPK

Pracodawca spóźnia się z PPK – jakie są skutki?

Pytanie: PYTANIE: Jaka jest odpowiedzialność pracodawcy, który z opóźnieniem zawiera umowę o prowadzenie PPK – w kontekście zaległych  wpłat na rzecz pracownika? Czy wymaga to jakiejś aktywności ze strony pracownika? Czy w takiej sytuacji pracodawca pokrywa całość wpłat? Czy przekazuje je do PPK czy reguluje względem pracownika jedynie ewentualne utracone pożytki? Jak wygląda to pod kątem podatkowym?

Jak urlop bezpłatny (także na zleceniu) wpływa na PPK?

Pytanie: PYTANIE: Zatrudniam wielu pracowników i zleceniobiorców. Jeden z nich przebywa na urlopie bezpłatnym pomiędzy 1 lipca 2020 roku a 10 listopada 2020 roku. Jak to wpłynie na zapisanie tej osoby do PPK?  Czy stosujemy wyjątkowe zasady zawierania umowy o prowadzenie PPK z art. 134 ustawy o PPK (dotyczące osób które już mają ponad 3 miesięczny staż pracy) przy takiej przerwie w zatrudnieniu? Czy ma na to wpływ forma umowy (umowa o pracę / zlecenie)?

Wpłata pracodawcy na PPK – czy będą koszty 50%?

Pytanie: Zatrudniamy własnego pracownika dodatkowo na umowę o dzieło z kosztami uzyskania przychodu 50%. Umowa ta będzie podlegała pod PPK, ponieważ, jest zawarta z własnym pracownikiem, a to skutkuje jej pełnym oskładkowaniem i tym samym podleganiem pod PPK. Czy od takiego przychodu należy naliczyć 50% koszty uzyskania? Czy na PIT-11 wykazać w pozycji przeznaczonej dla umów o dzieło z prawami autorskimi?

Co z PPK, gdy zdarzy się tzw. ujemny ZUS?

Ustawa o PPK nie przewidziała, jak pracodawca powinien postępować w przypadku ujemnego ZUS-u (konieczność rozliczenia składek na ZUS za pracownika który przedstawił zwolnienie lekarskie za okres za który otrzymał już wynagrodzenie). Jeśli pracodawca wypłaci już wynagrodzenie i potrąci wpłatę do PPK, będzie musiał dokonać podwójnego rozliczenia, zarówno w stosunku do składek na FUS (ZUS) jak i wpłat do PPK. Sprawdź szczegóły.