Przydatna informacja o PPK w jednostkach publicznych

Jednostki sektora finansów, które będą się decydowały na zawarcie umowy o zarządzanie PPK w najbliższych tygodniach, albo zawarły ją w reżimie starego prawa zamówień publicznych (do końca 2020 roku) mogą przekazać poniższą informację swoim pracownikom. Pozwoli ona uniknąć niejasności.

Informacja dla pracowników o utworzeniu PPK – gotowy wzór do zastosowania

Pracodawcy tzw. II i III kohorty (czyli tworzący PPK w 2020 roku) będą musieli wkrótce przekazać pracownikom informację dotyczącą PPK. Co zapisać w takiej informacji? Jak dobrze to wytłumaczyć pracownikom? Jak niczego nie pominąć? I jak uniknąć ryzykownego błędu co do informacji o rezygnacji? Przygotowaliśmy gotowy wzór.

Od 16 maja 2020 r. podwyższono kwoty wolne od potrąceń z powodu COVID-19 – pobierz wzór wniosku

Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Wspomniana nowość obowiązuje od 16 maja 2020 r. na mocy art. 52 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).