197

W którym momencie doliczyć pracownikom do przychodu upominki świąteczne?

Pytanie: PYTANIE: Mamy zamiar rozdać pracownikom upominki świąteczne 20 grudnia br. Oczywiście doliczymy je do przychodu pracowników. Kiedy jednak powinno to nastąpić? Wynagrodzenia wypłacamy 8. dnia każdego miesiąca z dołu. Wypłata za listopad zostanie przelana na konta 8 grudnia (przed wręczeniem prezentów), a wypłata za grudzień – 8 stycznia. Prezenty już do nas przychodzą od dostawców, więc część faktur ma datę listopadową. Czy mimo to wolno nam wartość prezentu doliczyć do wypłat za grudzień – czyli do wypłaty przekazywanej w styczniu?

W jaki sposób upoważnić do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy?

Pytanie: PYTANIE: Prowadzę sprawy kadrowe. W ostatnim czasie pracodawcy często wyjeżdżają i nie ma mi kto podpisać takich dokumentów, jak: umowa o pracę, umowa zlecenia i rachunek do zlecenia oraz świadectwo pracy. Jakie upoważnienie musiałabym mieć, żebym mogła podpisywać takie dokumenty?

Umowa przekształciła się w bezterminową. Co z tym robimy?

Pytanie: PYTANIE: Mamy pracownika, któremu umowa na czas określony przekształciła się w sierpniu w bezterminową. Nie daliśmy w związku z tym żadnej informacji, ani dokumentu. To obcokrajowiec i teraz potrzebujemy zorganizować mu pozwolenie na pracę. W urzędzie wymagana jest ważna umowa. Czy więc powinniśmy podpisać nową umowę na czas nieokreślony od sierpnia 2019 r.? Czy też inaczej anulować poprzednią, skoro samoistnie przekształciła się w umowę bezterminową?

196

TK: Odmówiono świadczenia rehabilitacyjnego – renta może być od razu

W przypadku, gdy pracownik nie uzyskał prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, powinien mieć prawo do renty za okres, w którym ubiegał się o przyznanie mu tego świadczenia, a niezdolność do pracy już istniała. Tak wynika z wyroku TK z 26 września 2019 r. (sygn. akt SK 31/16). Sprawdź szczegóły.

Świadczenie urlopowe: nowa wysokość po zmianach w ZFŚS

Maksymalna wysokość tzw. świadczenia urlopowego zależy od wysokości aktualnego odpisu na ZFŚS. A ponieważ ten odpis zmienił się w trakcie 2019 roku, to równocześnie wzrosło świadczenie urlopowe. W jakiej wysokości możemy je wypłacać do grudnia 2019 r.?

Sprostowanie świadectwa pracy – co się zmieniło w 2019 roku?

Po zmianach z września pracownik ma więcej czasu na żądanie sprostowania świadectwa (i ewentualnie potem – na pozew do sądu o jego sprostowanie). Prostując świadectwo w ramach kodeksowej procedury – musimy zniszczyć poprzednią, błędną wersję. A jeśli błędy wyjdą dopiero po latach? Lub jeśli to pracodawca je zauważy? Co wtedy? I jak oznaczyć sprostowane świadectwo? Sprawdź.

195

Zmiany w PIT od października – przykłady rozliczeń

W poprzednim numerze pisaliśmy już o nowej stawce PIT od października, nowej skali podatkowej i zmienionych kosztach pracowniczych. Teraz prezentujemy kolejne tabele oraz przykłady rozliczeń.

Wniosek pracownika o stawkę PIT 17,75% – wzór

Podatnik może wystąpić z wnioskiem, aby przy kalkulowaniu miesięcznych zaliczek podatkowych od przychodów osiągniętych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. była zastosowana wyższa stawka PIT – 17,75% (zamiast 17%). Wniosek taki ma zapobiec wystąpieniu niedopłaty podatku przy jego rocznym rozliczaniu. Prezentujemy wzór wniosku.

194

Wyższy odpis na ZFŚS – do 31 października br.

Ustawodawca odmroził odpis na ZFŚS – i to już ze skutkiem od 1 sierpnia 2019 r.  Do 31 października 2019 r. musimy wpłacić na rachunek ZFŚS dodatkowe środki. Tak zakłada projekt zmian w przepisach o ZFŚS, nad którym pracuje Sejm. Sprawdź, jakie mają być nowe stawki.

Jak liczyć niższy PIT i wyższe koszty od października?

Po zmianach w PIT, do rocznego rozliczenia podatku za cały rok 2019 będzie stosowana odrębna skala podatkowa z najniższą stawką 17,75 %. Co się zmienia i jak dokonać rozliczeń?

Do kiedy PIT 0% - nowa interpretacja

Gdy pracownik kończy 26 lat traci prawo do zwolnienia podatkowego. Czy jednak następuje to z upływem dnia urodzin, czy z końcem miesiąca? W poprzednim wydaniu wskazywaliśmy stanowisko Ministerstwa Finansów opowiadającego się za pierwszą opcją. Ostatnio pojawiło się jednak nieco inne stanowisko Krajowej Informacji Podatkowej.

193

Zmiany w świadectwach pracy od września

Pracownik będzie miał nie 7 lecz 14 dni na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. To nowość, która wchodzi w życie 7 września 2019 r. Odpowiednio do niej ma zostać zmodyfikowany pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Wprowadzamy PPK – musimy pamiętać o 9 kwestiach

Pracodawcy tworzący PPK muszą pamiętać o kilku ważnych kwestiach. M.in. mają kilka obowiązków informacyjnych wobec pracowników. O jakie obowiązki chodzi? Sprawdź i nie zapomnij o niczym istotnym.

Ruchomy czas pracy – co nam daje i jak go rejestrować po zmianach z 2019 r.?

Od 2019 roku trzeba ewidencjonować także godzinę rozpoczynania i kończenia pracy przez pracownika. Z tego obowiązku nie zwalnia nawet tzw. ruchomy czas pracy.  Jednak ruchoma organizacja czasu pracy daje pracodawcy inny przywilej: uwalnia od naruszania tzw. doby pracowniczej i związanych z nim nadgodzin. Jak należy wprowadzać ruchomy czas pracy? Co daje on pracodawcy? I jak ewidencjonować w nim czas pracy? Sprawdź.

192

Nie zawsze urlop wychowawczy zmniejszy wypoczynkowy

Pytanie: PYTANIE: Pracownica złożyła wniosek o udzielenie je po urlopie rodzicielskim całego urlopu wypoczynkowego (zaległego i bieżącego). Jednocześnie na resztę roku złożyła wniosek o urlop wychowawczy. Czy wiedząc już o urlopie wychowawczym zmniejszamy proporcjonalnie urlop wypoczynkowy?

Jakie są skutki wcześniejszego przyjścia w kolejnym dniu?

Pytanie: PYTANIE : Pracownik w danym tygodniu pracowniczym wykonywał pracę na II zmianie, od godziny 14.00 do godziny 22.00. Jednak w czwartek, czyli w środku tygodnia wezwano go do pracy na 10.00. Czyli zaczął pracę jeszcze w poprzedniej dobie pracowniczej. Jednak pracował wówczas tylko do 18.00 czyli nie pracował ponad normę. Pracodawca traktuje to jako nadgodziny przed godziną rozpoczęcia pracy – czyli przypadające od 10.00 do 14.00. Natomiast potem od razu następuje odbiór tych nadgodzin, czyli pracownik pracuje do 18.00 a nie do 22.00. Dzięki temu nie płacimy wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny? Czy słusznie?

Jak ewidencjonować zwolnienie w dniu porodu?

Pytanie: PYTANIE Nasza pracownica będąca w ciąży była na zwolnieniu lekarskim do 12 lipca. Następnie miała wystawione kolejne zwolnienie od 13 lipca, ale w tym dniu ostatecznie urodziła. Co wpisać w ewidencji czasu pracy pod datą 13 lipca? I co z wystawionym zwolnieniem lekarskim?

191

Związkowiec „źle” się zachowuje? Może pozbawić się ochrony

Przewodniczący zakładowej organizacji związkowej powinien szczególnie starannie przestrzegać dyscypliny pracy i sumiennie wykonywać obowiązki pracownicze. W przeciwnym   razie jego ochrona przed wypowiedzeniem może zostać uchylona na podstawie art. 8 kp. Szczegóły wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20 marca 2019 r., sygn. akt I PK 59/18.

Umowy terminowe nauczycieli będą limitowane

Do tej pory nauczyciele – w przeciwieństwie do pracowników „kodeksowych” – nie mieli wprowadzonego limitu umów na czas określony. Wkrótce jednak ma się to zmienić za sprawą nowelizacji Karty nauczyciela. A to nie jedyna zmiana…

Świadectwo pracy bez imion rodziców

Z pomocniczego wzoru świadectwa pracy ma zniknąć punkt dotyczący imion rodziców pracownika. Tak przewiduje przygotowywana przez resort pracy zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw pracy.

190

Zmiany w PPK przyjęte. Co to oznacza dla firm?

Podpisana niedawno przez prezydenta nowelizacja ustawy o PPK m.in. ujednolici okresy zawierania umów o prowadzenie PPK w przypadku osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem, z terminami które obowiązują w przypadku innych zatrudnionych. Co jeszcze się zmieni?

Zdarza się, że PUP żąda doprecyzowania w świadectwie. Czy słusznie?

Załóżmy, że stosunek pracy ustaje z przyczyn niedotyczących pracownika. Na ile szczegółowy musi być zapis w świadectwie pracy? Czy brak konkretnego paragrafu pozwala urzędowi pracy odesłać świadectwo do poprawy? Ministerstwo pracy zajęło stanowisko w tej sprawie.

Wydłużony okres wyczekiwania – duże zmiany w zasiłkach od 2020 r.

Rząd chce, aby od 2020 r. okres wyczekiwania objął nie tylko prawo do zasiłku chorobowego, lecz również macierzyńskiego i opiekuńczego. Zmieni się też długość okresu wyczekiwania i zasady nabywania prawa do nowego okresu zasiłkowego.

189

PIT – szykują się 3 ważne zmiany

Młodzi pracownicy – do 26. roku życia – będą zwolnienie z PIT, pracownicze koszty uzyskania przychodu zostaną podwyższone, a stawka PIT dla rozliczających się według skali podatkowej obniżona. To rządowe propozycje zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprawdź szczegóły.

Od kiedy liczymy 3 lata przechowywania dokumentacji? Sprawdź stanowisko MRPiPS

W przypadku pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. zasadniczo okres przechowywania akt pozostaje 50-letni. A wówczas indywidualne dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz urlopowe przechowuje się przez 3 lata. Ale od kiedy liczyć ten 3-letni termin? Zapytaliśmy o to ministerstwo pracy.

Nauczyciele szkoły niepublicznej – jak ewidencjonować ich czas pracy?

Czy nauczycielom szkoły niepublicznej wystarczą wpisy w dzienniku, aby ewidencjonować czas pracy? Czy też ewidencjonujemy go na zasadach kodeksowych i od nowego roku trzeba rejestrować godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. A jeśli to ostatnie – to jak rejestrować tzw. „okienka”?

188

ZUS może kontrolować wysokość wynagrodzenia

ZUS może samodzielnie kontrolować wysokość wynagrodzenia za pracę, które stanowi podstawę obliczania składek ubezpieczeniowych, m.in. przez wydanie decyzji ustającej mniejszą podstawę wymiaru składek z tytułu stosunku zatrudnienia, niż wysokość wynagrodzenia za pracę przyjęta w umowie o pracę. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce? Wyjaśnił to Sąd Najwyższy w wyroku z 13 listopada 2018 r., sygn. akt II UK 350/17.

Weekendowa przerwa w urlopie wychowawczym – co z urlopem wypoczynkowym?

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 27 marca 2018 r. do 29 kwietnia 2019 r. Złożyła kolejny wniosek o dalszy urlop wychowawczy, ale dopiero po weekendowej przerwie, czyli od 1 kwietnia 2019 r. do końca roku. Czy pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy za 2019 rok jeżeli przerwa we wnioskach o udzielenie urlopu wychowawczego przypada na dni wolne (tj. 30-31 marca). Ile urlopu przysługiwałoby, gdyby pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy do 31 lipca 2019 r.?

W uproszczonej ewidencji nadal nie rejestrujemy godzin

Trzy grupy pracowników mają tzw. uproszczoną ewidencję czasu pracy. Nie rejestruje się im godzin pracy. A skoro tak, to nie rejestrujemy im też godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Ale rodzaj dni wolnych – już tak. Sprawdź, jak to może wyglądać w praktyce.

187

Umowy terminowe nauczycieli będą limitowane

Długość umów o pracę nauczycieli zawieranych na czas określony w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania ma zostać ograniczona. Tak wynika z projektu przedstawionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sprawdź szczegóły.

Stanowisko pracownicy zlikwidowano, gdy była na urlopie rodzicielskim – jakie ma uprawnienia?

Załóżmy, że pracownica była na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. W międzyczasie jej stanowisko zostało zlikwidowane, a pracodawca powierzył jej obowiązki firmie zewnętrznej. Teraz pracownica wraca do pracy i chce mieć obniżony etat zamiast urlopu wychowawczego. Czy można jej wypowiedzieć umowę z powodu zmian organizacyjnych i likwidacji jej stanowiska? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 16 października 2018 r., sygn. akt I PK 128/17.

PPK bez limitu 30-krotności

W przypadku składek ZUS obowiązuje tzw. limit 30-krotności. Nie będzie go jednak przy naliczaniu wpłat na PPK. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce ekspresowo znowelizować przepisy dotyczące PPK w tym zakresie.

186

Protokół powypadkowy – które dane znikną?

W protokole powypadkowym będziemy wykazywali mniej danych. Takie zmiany wynikające z przepisów o ochronie danych przewiduje ministerstwo pracy.

Pracownik wraca po przerwie lub ma równoległe zatrudnienie – ile czasu przechowujemy jego akta?

Załóżmy, że pracownik ma dwie umowy o pracę – z których jedną zawarto przed a drugą po 1 stycznia 2019 r. Albo obecnie, po 1 stycznia 2019 r. wraca po kilkumiesięcznej przerwie w zatrudnieniu. Czy to znaczy, że część jego akt przechowujemy przez 10 a drugą część przez 50 lat? Czy musimy wówczas rozdzielać akta, czy prowadzić je osobno? Sprawdź, jakie mamy tu możliwości po ostatniej zmianie przepisów o aktach.

Wydanie specjalne nr 54

Badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe i kontrolne – problemy z praktyki

Rok 2019 przyniósł zmianę w zakresie szkoleń okresowych bhp. Obecnie dla części pracowników biurowych nie trzeba już organizować tych szkoleń. To dobra okazja, aby przyjrzeć się wszystkim szkoleniom bhp: zasadom ich organizowania i przeprowadzania. Nie wszystko bowiem muszą wykonywać profesjonalne firmy: w niektórych kwestiach wystarczy przeszkolenie np. kierownika działu. Nie zapomnijmy też o pewnych pułapkach – np. konieczności ponowienia badania w przypadku nawet krótkiej (choćby weekendowej) przerwy w zatrudnieniu. Oto opracowanie, które pomoże uniknąć błędów i niepotrzebnych działań.

185

PPK – jest wzór oświadczenia o rezygnacji

Pracownik będzie mógł zrezygnować z udziału w pracowniczych programach kapitałowych jeśli złoży odpowiednie oświadczenie. Resort finansów przygotował już projekt rozporządzenia określającego jego wzór. Sprawdź.

Porozumienie stron pod presją pracodawcy – może być odprawa

Odprawa przysługuje wtedy, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje umowę z przyczyn niedotyczących pracownika. Także wtedy, gdy rozwiązanie następuje za porozumieniem stron, ale to pracodawca wywarł presję na jego zawarcie z przyczyn, które leżały po stronie zakładu. Tak wynika z wyroku SN z 19 września 2018 r., sygn. akt I PK 123/17.

Pojawiła się strona informacyjna na temat PPK

Informacje o pracowniczych planach kapitałowych można czerpać z oficjalnej strony www.mojeppk.pl.

184

Kwestionariusze osobowe – są nowe wzory

Na stronie resortu pracy pojawiły się nowe wzory m.in. kwestionariuszy osobowych: dla kandydata do pracy i dla pracownika.

Kto jest emerytem zakładu np. na potrzeby ZFŚS?

Pracownik w zeszłym roku został zwolniony z przyczyn ekonomicznych. Ponieważ posiadał odpowiedni staż emerytalny i uprawnienia, przeszedł wówczas  na wcześniejszą emeryturę. Czy ta osoba jest emerytem zakładu np. na potrzeby związane z funduszem socjalnym?

Jakie mogą być problemy z urlopem z pierwszego roku?

Na początku roku często tworzymy plany urlopowe. Może więc pojawić się dylemat, jak rozliczać urlop pracownika, który w poprzednim roku miał tzw. pierwszy urlop. Urlop ten staje się w 2019 roku zwykłym urlopem zaległym. Sprawdź, jak obliczać i udzielać urlopu z pierwszego roku.

183

Zmieniamy tylko nazwę stanowiska – czy wręczamy nowy zakres obowiązków?

W wyniku zmian organizacyjnych będą zmienione nazwy stanowisk – np. nie będzie już stanowiska sprzedawcy, ale  będzie np. doradca klienta, specjalista ds. sprzedaży itp. Zmiany te wprowadzamy na mocy porozumienia zmieniającego. Czy jednak w związku z tym musimy także wręczyć pracownikom nowe zakresy obowiązków?

Zakaz konkurencji zleceniobiorcy – co wolno (wyroki SN)

Zakaz konkurencji może dotyczyć nie tylko stosunku pracy. Można go przewidzieć także w umowie cywilnoprawnej. Można w niej także zastrzec kary umowne za złamanie takiego zakazu. Sprawdź, jak bezpiecznie wprowadzić takie rozwiązania.

TK: terminowi też mogą być przywracani do pracy

Do tej pory było tak, że jeśli pracodawca bezprawnie zwolnił chronionego pracownika zatrudnionego na umowę terminową, to sąd mógł co najwyżej zasądzić odszkodowanie – ale nie mógł przywrócić pracownika do pracy. Ograniczenie to zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt P 133/15).